Skip to main content

Lysande affärer för kommunen

Nyhet   •   Maj 19, 2016 11:45 CEST

Genom att konsekvent byta ut all kvicksilverbelysning till miljövänliga ljuskällor har kommunen sparat cirka 900000 kilowattimmar. Det motsvarar elförbrukningen för 75 lägenheter under ett års tid. Och snart tar vi ner de sista kvicksilverlamporna.

– I vårt belysningsnät med drygt 8800 lampor finns färre än 50 kvicksilverlampor kvar. Nästa år räknar vi med att de är utfasade och att hela vårt nät består av miljövänlig armatur, säger driftsingenjör Kennet Fasth som ansvarar för uppgraderingen av kommunens belysningsnät.

Förbud mot kvicksilver

Arbetet har pågått under drygt 6 års tid och utgår från EU:s så kallade Ekodesigndirektiv som förbjuder nyinköp och nyuppsättning av kvicksilverbaserade armaturer och lampor för gatubelysning samt våra lokala miljömål att kommunens energianvändning ska minska. Bytet till miljövänlig belysning är på alla sätt en lysande affär för Partille kommun.

– Vi har gjort en besparing på drygt 900000 kilowattimmar sett till 2010 års lampbestånd och den elförbrukning vi hade då, säger Kennet Fasth.

Halverad elförbrukning

Energibantningen blir tydligare om man vet att en kvicksilverlampa för gatubelysning drar cirka 125 watt medan miljövänliga alternativ som högtrycksnatriumlampor, metallhalogenlampor och ledbelysning drar mellan 40 och 50 watt.

– Det innebär mer än en halvering av elförbrukningen per lampa. Dessutom har de miljövänliga lamporna bättre optik. Det innebär både mer ljus per förbrukad watt, minskning av koldioxid och lägre elkostnader, säger Kennet Fasth och fortsätter:

– Dessutom kan vi ytterligare sänka elförbrukningen genom att använda oss av dimring av belysningen.

Ledbelysningen en vinnare

I Partille kommun belysningsnät samsas högtrycksnatriumlampor, metallhalogenlampor och ledbelysning i dag. Teknikutvecklingen på området sker i ett rasande tempo och i dag framstår ledbelysning allt mer som framtidens ljuskälla.

– Kombinationen bra ljus, låg elförbrukning och en brinntid på 50000 och 60000 timmar gör ledbelysningen till en vinnare i jämförelse både med högtrycksnatriumlampor, metallhalogenlampor med en brinntid på mellan 12000 och 16000 timmar, säger Kennet Fasth.

Möjligt att finlira med ljuset

Ledbelysningen ger också unika förutsättningar att punktjobba med belysningen på olika sätt.

– Med led kommer vi att kunna anpassa belysningen precis som vi vill ha den. Med hjälp av linser som antingen sprider eller samlar ljuset går det att finlira med ljusbilden för varje diod.

Än så länge är ledbelysningen och dess armatur dyrare än de andra miljövänliga alternativen. Men sett till den snabba teknikutvecklingen räknar Kennet Fasth med att dessa priser kommer att gå ner.

– Utvecklingen talar för oss. Priserna kommer att pressas samtidigt som dioderna blir allt bättre och allt eftersom att armaturerna för högtrycksnatriumlampor och metallhalogenlampor blir uttjänt kommer vi att gå över till led.