Skip to main content

”Mina insikter har redan förändrat mitt sätt att undervisa”

Nyhet   •   Mar 29, 2018 09:13 CEST

Tuula Manula

I och med doktorstiteln kan Tuula nu arbeta som undervisande lektor i Partille, något som är få kommuner förunnat. I hennes tjänst ingår undervisning på halvtid, att leda viss skolutveckling i kommunen, att utreda en del frågor för kommunens räkning och att, förhoppningsvis, forska mer kring matematikundervisning så småningom.

Berätta om din forskning!

Jag har studerat vad som sker med lärandemöjligheterna när lärare på olika sätt bemöter elevers inspel i matematiklektioner där den räta linjens ekvation introduceras, detta i årskurs nio och årskurs ett till två på gymnasiet.

Det finns två huvudresultaten från studien. Det första, vilket kanske inte är så förvånande, är att i de klassrum där elevinspelen utforskas uppstår nya perspektiv på innehållet i lektionerna. Eleverna bidrar helt enkelt med synsätt på den räta linjens ekvation som lärarna kanske har glömt för länge sedan, eftersom de är experter i ämnet.

Det andra resultatet, vilket förvånade desto mer, är att de lärare som utforskar elevinspel är samma lärare som själva bidrar med de perspektiv på innehållet som leder till rikare lärandemöjligheter. Det verkar som att vissa matematiklärare använder elevers inspel som en sorts egen fortbildning i ämnet.

Dessutom visar studien att elevernas inspel alltid har en intern logik, det finns inga ”goddag yxskaft”-svar eller frågor. Alltså; priset för elevernas tystnad under en mattelektion är högt.

Kommer dina insikter förändra ditt sätt att undervisa och i så fall hur?

Mina insikter har redan förändrat mitt sätt att undervisa. Forskningsprocessen är långsam och en del av slutsatserna i avhandlingen drog jag redan för några år sedan. Jag är numera mycket mer fokuserad på innehållet i det som eleverna säger, det är verkligen guld för en lärare.

Om du får önska utifrån dina slutsatser, hur skulle du i så fall vilja att klassrumsundervisningen ser ut i framtiden?

Jag önskar faktiskt, även om jag förstår hur stor den önskningen är, att vi börjar se på undervisning på ett nytt sätt. I många klassrum är det fortfarande förmedling som råder, även om den har tagit sig lite nya former i och med digitaliseringen. Fortfarande är grundkonceptet bakom lektionerna att kunskap ska förflyttas från läraren eller böckerna till eleverna. Mycket av dagens forskning visar att det inte fungerar, men ändå envisas vi lärare med att fortsätta undervisa med dessa metoder.

Just matematikundervisningen i Sverige är dessutom ofta fokuserad på procedurer och många klassrum domineras av enskild räkning. Även om matematiklyftet har utmanat en del av dessa strukturer, behöver vi ta fler steg för att få till en undervisning som eleverna finner både utmanande och intressant. Min avhandling bidrar med en av pusselbitarna för ett erbjuda bättre lärandemöjligheter i matematikundervisningen.

På vilket sätt kommer du att dela med dig av dina kunskaper inom ramen för det kollegiala lärandet i Partille?

Min plan är att fortsätta forska i undervisning, men nu tillsammans med andra högstadielärare. Hur skapar vi gemensamt en undervisning värd namnet? Givetvis vill jag även hålla föreläsningar om vad vi kommer fram till, men det riktigt spännande är alltid att gräva i vad som sker i klassrummen, i mitt eget såväl som i andras.

Föreläsning i kommunhuset

Tuula Manulas lektorsföreläsning äger rum i sessionssalen i Partille kommunhus onsdagen den 18 april klockan 15 till 16.30. Då berättar hon mer om sin forskning och diskuterar hur resultaten kan användas i klassrummen. Alla som arbetar med undervisning på något sätt är välkomna att lyssna.