Skip to main content

Nytt vägförslag för Landvettervägen

Nyhet   •   Mar 13, 2018 07:50 CET

Bättre flöde, högre trafiksäkerhet och ökad tillgänglighet till kollektivtrafik när Trafikverket, Västra Götalandsregionen och Partille kommun tar helhetsgrepp om Landvettervägen. Det nya vägförslaget ger även stöd åt utvecklingsplanerna för centrala Partille.

De tre parterna har gjort ett omtag kring Landvettervägen – Partillevägen (väg 535) med målet att hitta en helhetslösning för vägen i sin befintliga sträckning mellan Bårhult och Partillemotet. I en åtgärdsvalsstudie har parterna enats om vilka åtgärder som ska genomföras och tecknat en avsiktsförklaring för hur vägen ska utvecklas.

– Intentionen är att vägen ska utvecklas med fokus på ett långsiktigt hållbart transportsystem med kollektivtrafik och trafiksäkerhet som högsta prioritet, säger Patrik Benrick, senior utredningsledare på Trafikverket.

– Partille växer som en del av storstadsregionen. Frågor om hållbar samhällsplanering, bland annat genom förtätning, blir allt viktigare. För kommunens del innebär det att området utmed norra delen av Landvettervägen får en ny betydelse för utvecklingen av Partille centrum, säger Emma Johansson, strategisk trafikplanerare i Partille kommun.

Det nya vägförslaget presenteras för allmänheten på ett informationsmöte i Partille kommunhus måndagen den 26 mars, klockan 18-20.

Mer information

Patrik Benrick
Senior Utredningsledare, Trafikverket
E-post: patrik.benrick@trafikverket.se
Telefon: 010-123 49 84

Emma Johansson
Strategisk trafikplanerare, Partille kommun
E-post: emma.johansson@partille.se
Telefon: 031-792 12 98