Skip to main content

Partille har bästa företagsklimatet i Göteborgsregionen

Nyhet   •   Maj 15, 2018 13:12 CEST

Marieke Wolter, näringslivsansvarig i Partille kommun och Stefan Svensson, kommunstyrelsens ordförande i Partille, gläds åt Partilles resultat i Svenskt Näringslivs undersökning om företagsklimatet i landets kommuner.

Företagens sammanfattande omdöme om företagsklimatet i Partille har stigit till 4,03 från 3,83 på en 6-gradig skala i Svenskt Näringslivs årliga enkätundersökning om företagsklimatet i landets kommuner. Partille är i år den enda kommun i Göteborgsregionen som får betyget 4 och når därmed det högsta resultatet i regionen.

– Det är glädjande att vårt målmedvetna arbete ger resultat och att vi fortsätter att utveckla det lokala företagsklimatet från ett redan bra läge till ett ännu bättre läge, säger Stefan Svensson, kommunstyrelsens ordförande i Partille.

Bättre dialog och attityd

I årets undersökning förbättrar sig Partille på nästintill samtliga enkätfrågor. Störst förbättring nås på enkätfrågan ”konkurrens från kommunens verksamheter” med +0,7 enheter till 4,54 (på en skala där 1 betyder "i stor utsträckning", 6 betyder "inte alls"). Kommunens digitala infrastruktur och information om upphandling och om service och tjänster riktade till företagare får också bra betyg. Företagarna upplever även att dialogen med kommunens politiker och tjänstemän och deras attityder till företagande förbättrats. Läs mer om undersökningen och Partilles resultat.

– Partilles resultat i Svenskt Näringslivs undersökning bygger på ett nära samarbete mellan politik, kommunala tjänstemän och det lokala näringslivet. Utvecklingen av det lokala företagsklimatet är ett långsiktigt arbete vi gör tillsammans, säger Marieke Wolter, näringslivsansvarig i Partille kommun.

Målinriktat arbete

På frågan om hur företagsklimatet i Partille utvecklats under de senaste 5 åren svarar 25 procent att det blivit bättre, 39 procent oförändrat och endast 6 procent att det blivit sämre.

– Partille har satt tydliga mål när det gäller kommunens företagsklimat och det är glädjande att se resultatet av den resa som påbörjats. Kommunen är på väg uppåt vilket också företagarna uppskattar. Det är positivt att se hur framgångsrikt Partille lyft näringslivsfrågorna på agendan. Näringslivsfrågorna är av stor vikt för kommunens utveckling, säger Christina Riksén, Svenskt Näringsliv Västra Götaland

Lunchmöte om Partilles företagsklimat

Den 21 maj har du möjlighet att få veta mer om Partilles företagsklimat samt att träffa Christina Riksén och representanter från kommunen. Då bjuder Svenskt Näringsliv och Partille kommun in till ett lunchmöte i Jonsereds herrgård där vi tittar närmare på och analyserar kommunens resultat i Svenskt Näringslivs årliga enkätundersökning. Lunchen är gratis. Anmäl dig här.

FAKTA: Om svenskt näringslivs undersökning

Svenskt näringslivs enkät skickas till 70 000 företag. I den senaste enkätundersökningen har 30 730 svar kommit in vilket ger en svarsfrekvens på 49 procent. 152 Partilleföretagare har besvarat enkäten (svarsfrekvens 43 procent).

Rikssnittet för företagens sammanfattande omdöme om företagsklimatet i Sveriges kommuner är 3,4 på en 6-gradig skala där 1 = dåligt och 6 = utmärkt. Positiv andel är betyg 4 (bra) eller högre.Enkätresultaten från den årliga undersökningen utgör 2/3 av den kommunranking som presenteras varje år. Vilken placering i Svenskt näringslivs ranking av landets 290 kommuner som Partille hamnar på 2018 presenteras den 2 oktober.