Skip to main content

Partillebo har mest nöjda hyresgäster i regionen

Nyhet   •   Nov 03, 2016 12:28 CET

I Hyresgästföreningen i västra Sveriges senaste medlemsundersökning rankas Partillebo högst både bland de kommunala och privata bostadsbolagen i Göteborgsregionen. Partillebo toppar regionlistan både vad gäller kundnöjdhet och medlemmarnas upplevda känsla av inflytande i frågor som rör det egna boendet.

Enkäten har besvarats av 9 793 av Hyresgästföreningens medlemmar i västra Sverige och visar att hyresgäster hos de sexton allmännyttiga bolagen i Göteborgsregionen generellt är mer nöjda med sina värdar än de som bor privat – och mest nöjda av alla är Partillebos hyresgäster.

Undersökningsresultatet baseras på ett så kallat NKI-indexvärde (Nöjd Kund Index) på en skala från 1-100. Bland de allmännyttiga bolagen hamnar Partillebo i topp med ett NKI-värde på 73, följt av Robert Dicksons stiftelse (NKI 72), Stenungsundshem (NKI 68) och Varbergs Bostad (NKI 68). Högst bland de privata hyresvärdarna placerar sig Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder med ett NKI-värde på 67.

Ett bostadsbolag som lyssnar på kunden

Partillebo ligger även högt upp på listan i jämförelsen av hyresgästernas upplevda känsla av inflytande över sin bostadssituation. Partillebo har ett NKI-värde på 61 och intar en hedrande andraplats efter Förbo AB, som ägs gemensamt av Härryda, Kungälv och Lerums kommun samt Mölndals stad, och har ett NKI-värde för upplevt inflytande på 62. Även här är det Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder som når längst upp på listan bland de privata hyresvärdarna med NKI-värdet 56.

Långsiktigt genomtänkt arbete bakom framgångar

Enligt Partillebos vd Pär Linder är det till stor del de anställdas förtjänst att hyresgästerna är nöjda med det kommunala bostadsbolaget.
– Min tanke varför vi ligger högt på kundnöjdhet är att vi har bra anställda och bra kunder samt att vi år ut och år in jobbar på utan att ändra alltför mycket på hur vi gör saker, säger Pär Linder.
Partillebo söker ny vd då du planerar att gå i pension kommande år. Vad tror du är Partillebos viktigaste utmaning framåt för att bibehålla ett gott rykte bland sina hyresgäster?
– Undersökningar som denna visar att vårt sätt att arbeta är framgångsrikt. Utmaningarna förändras hela tiden och ingen organisation är felfri, framgent tror jag därför att det gäller att hålla fast vid vårt sätt att arbeta samtidigt som vi försöker minimera de saker som vi gör mindre bra.