Skip to main content

Partilles 15-åringar använder mindre alkohol, tobak och droger

Nyhet   •   Nov 14, 2016 14:50 CET

Användandet av droger, alkohol och tobak minskar bland Partilles 15-åringar.

Partilles 15-åringar använder allt mindre tobak, droger och alkohol än för tre år sedan. Särskilt utmärkande är tobaksanvändandet där 15-åringarna använder betydligt mindre än genomsnittet. Däremot så finns det orosmoln för gruppen 17-åriga flickor. Det visar studien ”Drogvanor i Västra Götaland” som släpptes under måndagen.

Det är Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) som var tredje år frågar ungdomar i årskurs 9, samt årskurs 2 i gymnasiet om användning av alkohol, droger och tobak. Ungdomarna har också svarat på frågor kring spelvanor, fritid, skola och familj. 366 elever i årskurs 9 och 209 elever i årskurs 2 har svarat på enkäten i Partille.

Sjunkande trend bland 15-åringar

Trenden de senaste åren att andelen elever som dricker alkohol är sjunkande håller i sig. Rökningen har också minskat i hela landet sedan 2013 och för Partilles del är det extra noterbart att tobaksanvändningen bland 15-åringarna är betydligt lägre än genomsnittet, även om rökningen ökar något bland gymnasieungdomar. 15-åringarna i årskurs 9 använder också mindre alkohol och droger, medan man ser en ökning i årskurs 2. De svarar också att de mår bättre och är mer nöjda med sin hälsa än gymnasieungdomarna.

– Vi kan se att skyddsfaktorerna fungerar väl i grundskolan, men vi har lite att jobba på när de sedan börjar gymnasiet, säger Partille kommuns folkhälsosamordnare Maria Svensson.

Gymnasieflickor oroar

När det gäller 17-åringarna så sticker flickorna ut i Partille. De mår sämre, skolkar mer, och har dessutom testat narkotika mer än de jämnåriga pojkarna. Vad det gäller alkoholkonsumtionen så kan man se en ökning hos flickorna medan pojkarna ligger kvar på samma nivå som 2013.

– Man får vara försiktig med att dra slutsatser då det är relativt få svarande. Men tendenserna är oroande. Vi måste kolla på helhetsbilden kring flickors hälsa. Arbeta förebyggande med den psykiska hälsan och ta reda på varför de är mindre nöjda med sig själva än sina jämnåriga pojkar, säger Maria Svensson.

Alkoholkultur i vardagen

Ungdomars alkoholkonsumtion delas i studien upp mellan de som har testat och de som intensivkonsumerar, vilket innebär att man dricker sig full minst en gång i månaden. Där ligger Partilleungdomarna i linje med riket och övriga länet. Knappt 30 procent intensivkonsumerar. Man kan se att de ungdomar som blir bjudna på alkohol hemma tenderar att intensivkonsumera mer alkohol.

– Föräldrar tror att de gör ungdomarna en tjänst när de bjuder hemma under kontrollerade former. Men i själva verket sänder man ut signaler att det är ok att dricka alkohol, säger Maria Svensson.

Ungdomar vistas i stor utsträckning på sociala medier där budskap och reklam som förskönar alkohol är vanligt. Enligt en studie av IQ (dotterbolag till Systembolaget) så utsätts ungdomar för 1120 budskap om alkohol varje månad och samtliga är positiva.

– Det är vanligast att kvinnor sänder ut positiva alkoholbudskap. Till exempel att ett glas vin är någonting bra för sin sociala status. Man visar aldrig på baksidan med alkohol, säger Maria Svensson.