Skip to main content

Partilles hängande trädgårdar tar form

Nyhet   •   Feb 10, 2016 07:00 CET

Partille får sina egna hängande trädgårdar när nya Arenatorget anläggs. Torget kommer att vara en länk mellan Partille arena och bostads- och handelsområdet Partille Port. De hängande trädgårdarna blir en del av torget och ett inbjudande grönt vardagsrum för alla.

– Med Partilles hängande trädgårdar hoppas vi både att ge arenans besökare en välkomnande oas samtidigt som trädgårdarna blir ett utflyktsmål i sig, säger Caroline Mjärdner, projektledare för Arenatorget på samhällsbyggnadskontoret.

Orientaliska influenser

De hängande trädgårdarna kommer att vara den del av Arenatorget som löper mellan Gamla Kronvägen och Partille arena. Trädgården kommer att bestå av en pergola uppbyggd av tegel och träpelare. Från pergolans tak kommer klängväxter som murgröna, klätterrosor och vildvin att vindla sig upp och ner och bädda in platsen i svävande grönska.

– De suggestiva berättelserna om Babylons hängande trädgårdar som med hjälp av sinnrika bevattningssystem kunde växa på höjden har inspirerat oss när vi valt växter, säger Peter Svenson, trädgårdsmästare i Jonsereds trädgårdar och tillika medskapare av Partilles hängande trädgårdar tillsammans med Sofia Werdell Ribba, stadsarkitekt i Partille kommun. Utifrån deras tankar och idéer har Arenatorgets hängande trädgårdar vuxit fram på White arkitekters ritbord.

På flera ställen under pergolans levande gröna tak kommer det gå att slå sig ner för en stunds vila på divanliknande bänkar. För barnen planeras även en klätterlek. Marken kommer att bestå av stora gatstenar med planteringar av prydnadsgräs, ormbunkar och lökväxter och blommande perenner insprängda emellan.

Precis som i sin orientaliska förlaga har vattnet en viktig roll även i Partilles hängande trädgårdar. Från tre av pergolans tegelpelare kommer vatten att strila ner i tråg och skapa ett mjukt och behagligt bakgrundsljud av fallande vattendroppar. Det kommer även att finnas andra former av vattenspel, bland annat ett med små fontäner som slingrar sig genom de hängande trädgårdarna och vidare ut i ett större vattenspel mitt på Arenatorget.

– Kvällstid kommer vattenspelet och trädgårdens gröna tak att lysas upp och skapa en effektfull och välkomnande entré för besökarna till arenans evenemang, säger Caroline Mjärdner.

Arenatorget klart i sin helhet 2021

Anläggandet av Arenatorgets hängande trädgårdar startar i mars och pågår fram tills i höst. Pergolan ska byggas, marken ska beredas för plantering och konstnärer och skulptörer är med och utformar delar av vattenspelen och andra detaljer att upptäcka av de framtida besökarna. När arbetet är klar återvänder Peter Svenson tillsammans med hantverks- och trädgårdsgruppen från Jonsered och parkgruppen från samhällsbyggnadskontoret för att ge trädgården sin själ genom att plantera alla växter.

I sin helhet kommer Arenatorget att göras helt klart först när alla bostadskvarter i Partille Port är klara omkring år 2021. Då är förhoppningen att det även ska läggas markvärme i gångstråken på torget.