Skip to main content

Stärkt regionalt fokus med ny näringslivsansvarig

Nyhet   •   Apr 06, 2017 07:00 CEST

Marieke Wolter är ny näringslivsansvarig i Partille kommun från den 1 juni.

Marieke Wolter har utsetts till ny näringslivsansvarig i Partille kommun. Förnärvarande arbetar hon som utvecklingsledare på näringslivsenheten i Lerums kommun. Hon har även en arbetsbakgrund inom näringslivet och som egenföretagare.

– Jag är både glad och hedrad att få möjligheten att utveckla Partille kommuns näringslivsarbete vidare, säger Marieke Wolter som tillträder tjänsten som näringslivsansvarig den 1 juni.

Hon har många tankar och idéer om hur kommunen och näringslivet kan utvecklas tillsammans.

– Först och främst vill jag lära känna företagarna i Partille kommun och ta reda på vilka behov och förväntningar som näringslivet har på samarbetet med kommunen. Deras behov ger indikationer om vilka utvecklingsområden vi ska fokusera på framåt.

Vad fick dig att söka dig till Partille kommun?

– Partille är en mycket spännande kommun med stark tillväxt. Näringslivsfrågor är prioriterade och finns högt upp på agendan både hos politikerna och hos tjänstemännen. Det innebär i sin tur att det finns goda förutsättningar att skapa och att bibehålla ett uppmuntrande och gott företagsklimat, säger Marieke Wolter.

”Det ska vara lätt att göra rätt som företagare”

Det är sällan en enskild faktor, utan flera omständigheter, som avgör om en kommun har ett bra företagsklimat. Att det ska vara lätt att göra rätt som företagare är en av huvudingredienserna, enligt Marieke Wolter.

– Att förenkla processer för företagarna är en viktig faktor för ett dynamiskt näringsliv. Kontinuerlig dialog och samverkan mellan kommunen och de lokala företagarna är också av central betydelse för ett bra företagsklimat. Vi behöver kroka arm, samtidigt som vi har förståelse för varandras roller och gör det vi är bra på, säger hon.

Regional samverkan om näringslivsfrågor

Marieke Wolter vill också sätta in Partille kommuns näringslivsarbete i ett regionalt sammanhang tillsammans med Göteborgs stad och de 12 andra kommunerna i Göteborgs kommunalförbund.

– Näringslivet blomstrar och tillväxten är stark i hela Göteborgsregionen. Det innebär fantastiska möjligheter, men även utmaningar som kräver samverkan över kommungränserna. Till exempel har företagen i regionen svårt att få tag på arbetskraft med relevant kompetens i den takt som behövs.

Bättre och samlad information om kommunernas upphandlingar och service till företagen är också sätt på vilka vi kan främja företagsklimatet i hela regionen enligt Marieke Wolter.

Presenteras på kommunens näringslivskväll

Partilles lokala företagare kommer att ha möjlighet att stifta lite närmare bekantskap med Marieke Wolter på kommunens näringslivskväll den 16 maj. Då presenteras även den nya kommunchefen Per Bäckström som redan hunnit påbörja sitt uppdrag.