Skip to main content

​Stort P i Partille centrum

Nyhet   •   Feb 25, 2016 08:20 CET

I mars börjar arbetet med att få två nya skulpturer på plats i centrala Partille. I rondellerna vid Skulltorpsmotet och Partillemotet kommer vi att resa två tio och en halv meter höga skulpturer som för tankarna till P som i Partille och kanske ge en hint om det bra läge som vårt centrum har.
– För många är dessa rondeller det första mötet med Partille centrum. Med skulpturerna vill vi skapa ett samlande och varaktigt kännetecken för vårt nya centrum. Det blir både en välkomnande gest till våra besökare och ett sätt att skapa en gemensam centrumidentitet, säger Jörgen Hermansson, samhällsbyggnadschef i Partille kommun.

Speglar utvecklingen i centrum

Skulpturerna ska bland annat spegla den pågående utvecklingen av nya Partille centrum som sträcker sig hela vägen från Partille Port i öster via den nya arenan, Kulturum och Kyrktorget till kommunhuset och Partille herrgård i väster.
– Jag ville hitta en enkel form som inte tar slut. Skulpturerna växer ur jorden, gör en snurr och fortsätter sedan vidare upp mot himlen, säger konstnären Gunilla Bergström som gestaltat skulpturerna och de nya rondellerna.

I själva snurren går det att ana P:et i Partille. Snurren kan också liknas vid ett nav eller ett centrum runt vilket livet kretsar.
– Skulpturerna är naturligtvis fria för tolkning. Det går att läsa in saker i dem eller att bara se dem som abstrakta symboler, säger Gunilla Bergström.

Entréer med lokal känsla

De två skulpturerna har samma form och storlek. Men för att berätta något mer om platserna där de ska uppföras har Gunilla Bergström gett dem olika material och inramning i respektive rondell.
– I rondellen vid Partillemotet i väster mellan Kung Göstas väg och Gamla Kronvägen vill vi spegla det ursprungliga centrumet. Här markeras entrén till Partille med en skulptur i rostfärgat stål, så kallat cortén, omgiven av gröna växter, berättar Gunilla Bergström.
– I rondellen vid Skulltorpsmotet i öster kommer skulpturen däremot att vara i högblankt rostfritt stål omgiven av konstgräs för att framhäva entrén till den senast tillkomna delen av centrum där Partille Port och den nya arenan ligger.
– Tanken är att kännetecknet ska kännas hemma och rätt oavsett från vilket håll du anländer till Partille centrum, säger Jörgen Hermansson.

Skulpturerna kommer dels att flytta in i vårt fysiska rum i centrum. De kommer också att användas som kännetecken i andra sammanhang där nya Partille centrum marknadsförs. Till exempel kommer det nya parkeringsledningssystemet att använda symbolen för att peka ut parkeringar i centrum mellan skulltorpsmotet och Partillemotet.

Fakta om skulpturerna

Skulpturerna tillverkas av stålplåt som snedvrids vid valsningen och sedan svetsas ihop till sin tänkta form. De kommer att vara tio och en halvmeter höga och trots att de är ihåliga så kommer de att väga flera ton vardera. Skulpturerna är skapade av konstnären Gunilla Bergström på Abako arkitektkontor och anläggs av LI Mark- och anläggningar på uppdrag av Partille kommun med start mars 2016.