Skip to main content

Energidesign som första byggstenen i hållbara boenden

Pressmeddelande   •   Jun 26, 2014 12:40 CEST

I höst sätts spaden i marken, närmare bestämt på Gärdet i Stockholm, där 36 exklusiva och hållbara bostäder ska byggas. Ambitionerna om låg miljöpåverkan och hög kvalitet har varit tydliga från start, och målsättningen är att fastigheten ska nå miljöklass guld. Något som totalt hittills endast 35 andra fastigheter lyckats med i Sverige.

 – Att inte se motsättningar mellan högkvalitativ design och miljö- och energikrav är en av våra viktigaste målsättningar när vi skapar hem för den moderna och medvetna människan. Det här är hem man ska leva i och beröras av länge, säger Andreas Holmberg, affärsutvecklare på Patriam.

Patriam Gärdet är ett projekt i regi av bostadsutvecklingsbolaget Patriam, som ingår i Ebab-koncernen. I ryggen har man över 30 år av fastighetsutveckling, specialistkompetensen inom energi- och miljöbyggnad och över 3000 genomförda bostäder. Målsättningen för Patriam är att producera minst 300 egeninitierade lägenheter per år, med ambitionen att alla ska miljöcertifieras.

Och medvetenheten om miljö blir en allt viktigare faktor för oss konsumenter, även när det kommer till valet av bostad. Något man har tagit fasta på i utformningen av fastigheten på Gärdet. Tillsammans med arkitektkontoret Semrén & Månsson har man ritat hem med omsorgsfullt genomtänkta detaljer – bland annat har alla lägenheterna ett eget orangeri som möjliggör odling i närmiljö.

– Vi har velat ta tillvara på det växande intresset för stadsodling och att skapa en hållbar livsstil för sig själv och sin familj. Närheten till naturen är märkbar på Gärdet, och lägenheternas orangeri inbjuder till att sätta fingrarna i jorden, utan att för den skull förlora storstadskänslan, säger Andreas Holmberg.

Energidesignen styr bostädernas utformning
Men hållbarhetstänket stannar inte där. Tack vare att miljöklassificeringen tagits med i planeringen från start har man kunnat forma konsekvenserna kring byggnationen från grunden, istället för att lappa och laga i slutet.

– Det här är en fastighet där energidesignen har fått styra. Redan i planeringsstadiet har arkitekterna fått information om kraven på miljöbyggnation. Idag är detta helt unikt men jag är övertygad om att processen kommer bli standard i branschen framöver, säger Robert Modrusan, energidesigner på Ebab.

För att lyckas krävs innovation. Både i det tekniska och i formgivningen, för att miljömålen ska nås men också för att de boende ska må så bra som möjligt. Efterfrågade stora fönster ger mer ljus, men också mer värmelaster, som i sin tur lett till den än så längre relativt oanvända lösningen för bostadsfastigheter – frikyla på sommaren och frivärme på vintern.

– Genom att borra hål i rakt ner i marken cirkulerar vi vätska som tar upp bergets temperatur som ligger på runt 4-8 grader, året om. Ett innovativt och energisparande sätt att skapa en önskvärd inomhustemperatur, berättar Robert Modrusan.

De boende i fastigheten kommer också själva att kunna följa sin energiförbrukning genom individuell mätning. Via en app i mobiltelefonen visas både vatten- och energiförbrukningen i realtid och temperaturen i lägenheten justeras efter egna önskemål, för att påverka energianvändningen. Allt för att skapa ett så hållbart och genomtänkt boende som möjligt.

Ytterligare miljöfakta för Patriam Gärdet
·  Loggbok för byggvaror. Visar att produkterna som köpts in når hälsa- och miljökraven, samt var i fastigheten materialet byggts in.
·  Energianvändningen kommer preliminärt ligga på < 58 kWh/kvm, vilket är < 65 % av BBR.
·  Avloppsvärmeväxlare
·  Termodynamisk styrning (ej beslutat), beräknar den lagrade energin i byggnaden och kan sänka energiförbrukningen och effekttoppar.
·  Luftburen värme, innebär att inga radiatorer finns i huset med undantag för några allmänna utrymmen.


Patriam är ett bostadsutvecklingsbolag som bygger exklusiva och hållbara hem för den moderna och medvetna människan, som väljer sitt boende med omsorg. Vår mångåriga kompetens inom bostadsbyggande och förståelse för människors behov gör att vi kan skapa attraktiva, genomtänkta hem och en trygg affär för våra kunder. Patriam ingår i Ebabkoncernen.