Skip to main content

Brandmän löper hög risk att få cancer

Nyhet   •   Okt 30, 2012 15:16 CET

Vi tycker det är viktigt att berätta om de hälsomässiga riskerna yrkesgruppen brandmän utsätts för.

Sedan 1991 har man forskat på brandmäns hälsa och konstaterar att brandmän löper dubbelt så hög risk att få nästan alla sorters cancer som den manliga befolkningen i övrigt.  En fördjupning och stort urval inte enbart av män kommer att starta snart i ett större forskningsprojekt med 30.000 brandmän i USA. Sot, bensen och formaldehyd är ämnen som kan orsaka cancer, det finns fler. Det man konstaterar i undersökningen är också att den dödande röken kommer i stor utsträckning från plaster och deras additiver. (forskare Virginia Weaver, USA)
Källa: www.arbetarskydd.se/tidningen/article3562244.ece

Alla plaster bidrar inte lika mycket utan främst de som innehåller halogener såsom PVC och andra plaster med brominnehållande flamskyddsmedel som bidrar med sot och giftig och korrosiv rök. Icke flamskyddade plaster bidrar istället till att eskalera brandförloppet.

Vi på Paxymer har fokuserat på att ta fram flamskyddad plast som inte innehåller några cancerogena eller långlivade kemiska ämnen och inte bidrar till sot och stor rökutveckling. Vi hanterar hela brandförloppet i och med vårt flamskyddssystem Paxymer för att skydda både brandmän och personer som utsätts för brand. Paxymer fördröjer tiden till övertändning, hämmar brandspridning genom att minska dropp och värmeavgivelse, vilket inte är fallet med de halogeninnehållande plasterna.
Mer information på: www.paxymer.se

 

Fire fighters run high risk for cancer

We want to inform about the health hazards that fire fighters and fire victims are exposed to due to unprotected plastics and halogenated flame retardants.

Research conducted in the United states since 1991 has shown that fire fighters have a significantly increased propensity for developing almost all kinds of cancer. It is attributed to soot, benzene, formaldehydes and other carcinogenic substances that they are exposed to in their work situation. The investigation also concluded that smoke and behaviour derived from plastic materials and additives cause much of these problems.  A bigger investigation including both men and women and 30.000 fire-fighters will start shortly in the United States. (Researcher: Virginia Weaver, USA. Source: www.arbetarskydd.se/tidningen/article3562244.ece (Swedish))

All plastic materials do not contribute equally. PVC and halogen containing flame retardants have higher smoke and soot emissions. In general they also impact the heat release rate less and thereby contributes to flame spread.

Paxymer has eliminated carcinogenic and persistent chemicals and have designed the burning process in order to eliminate soot and smoke. We address the entire burning process and protect both fire fighters and fire victims in a fire situation. Paxymer increases the time to flash over, decreases the heat release rate and dripping. You can find more information on: www.paxymer.se

 


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy