Skip to main content

RoHS direktivet bjuder på ömsom vin, ömsom vatten för miljödrivna företag

Nyhet   •   Nov 26, 2010 09:26 CET

Den sista revisionen av RoHS direktivet innebär ett misslyckande i och med den totala avsaknaden av förbud men att parlamentet väntas acceptera en metodik som innebär att även nedbrytningsprodukter skall beaktas i bedömningen kring materials lämplighet är en framgång.

RoHS direktivet som Europa parlamentet väntas fatta beslut om inom kort har varit omdebatterat. Miljöförespråkarna fick ge upp sin förbudslista på material för utfasning men fick igenom en metodologi som innebär att vikt läggs även vid nedbrytningsprodukter från de ämnen som släpps ut. Det innebär i praktiken att brom och vissa ftalater som avger dioxiner vid ofullständig förbränning skulle kunna fasas ut under närmaste tre åren enligt Chemsec.

Trots starkt motstånd från den etablerade industrin så finns det idag 1953 gröna direktiv från kommissionen, 50% av dessa behandlar giftiga ämnen. ”Det ger hopp för framtiden, manöverutrymmet för företag med giftiga alternativ krymper ständigt. Vi ser att allt fler väljer att gå ifrån halvmesyrer och söker efter alternativ som går hela vägen, nu önskar jag bara att processen skulle ske snabbare.” säger Amit Paul, VD för Paxymer i en kommentar ”Just det här beslutet innebär ju bara en halv framgång, men det är en tydlig fingervisning om vart det är på väg. Persistenta kemikalier har ingen plats i vårt samhälle.”

Bifogade filer

Word-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera