Skip to main content

Två nya amerikanska studier bekräftar behovet av undersökningar som tar in cocktail effekten.

Nyhet   •   Feb 09, 2011 09:59 CET

Forskare i olika delar av världen har länge hävdat att kemikalielagstiftningen är tandlös så länge den inte tar ett helhetsgrepp på problematiken och även tar in den ackumulerade effekten av flera gifter vid riskbedömning av kemiska substanser.

Giftiga kemikalier i vår vardag är ett frekvent diskuterat ämne som har stor påverkan på våra liv. De som ligger i riskzonen är framförallt gravida kvinnor, barn och foster. Två mycket oroväckande Amerikanska studier har kommit det senaste halvåret.

Den första studien berör övergång av giftiga ämnen från matförpackningar in i mat. Trots mycket låga tillåtna halter av varje enskild substans blir de ackumulerade koncentrationerna betydande. Den andra studien söker efter 163 kemikalier i gravida kvinnor där forskarna finner att 99-100 procent av kvinnorna i studien bär på samtliga av dessa ämnen. Slutsatsen är den samma, det är omöjligt att säga något om hälsoeffekten utan att ta hänsyn till den sammanvägda koncentrationen.

De här artiklarna belyser återigen hur tandlös den kemiska lagstiftningen är och behovet av att utreda effekter på mer än bara isolerade ämnen och sätta lägsta halter för dem. Resultatet är det vi ser idag, en cocktail av olika gifter som var för sig ligger på tillåtna nivåer men med svåröverblickbara hälsokonsekvenser. Det blir mycket svårt för konsumenter och företag att fatta korrekta beslut, att märkningen säger ”fritt från…” är idag en relativ inte en absolut term.

För att nå förändring är medvetenhet avgörande. En viktig del är en kombination av forskare som belyser och bevisar problematiken och företag som Paxymer som presenterar funktionella alternativa lösningar. Men utan tryck från lagstiftaren kommer elimineringen av gifterna ske mycket långsamt.

/Amit Paul

VD Paxymer AB

 

[In English]

Two new American studies confirm European results

Two new American studies further confirm the results of today’s flaws in the chemical regulation. Legislators need to start considering cumulative health effects of substances and be stricter in their treatment of persistent substances with proven health effects.

There have been several reports of an increasing amount of dangerous, persistent chemical substances in humans. Now two new studies further confirm the hypotheses, the news is that these are American.

One of them concerns migration of chemical substances from food packaging into food. The regulation regarding food packaging disregard the so-called cocktail effect, the cumulative effects of different chemicals, and only consider each substance individually. Groups that are at particular risk are pregnant women, children and obese people due to their specific metabolisms. Know substances to be used in packaging are bisphenol A and different types of phthalates and endocrine disrupting chemicals. (Source: Muncke, J, Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology, 2010:10)

The second article investigates 163 chemicals in pregnant women. The researches find that 99 to 100 percent of the pregnant women in the study carry all these chemicals. PCBs, organochlorine pesticide, PFCs, phenols and PBDEs were commonly occurring. Just like DDE, a breakdown product of DDT (pesticide banned in 1972). Some of these chemicals have proven disruptive effects individually even at low dosage, the compounded effect remains unkown. (Source: Woodruff, Zota & Schwartz, Environmenalt chemicals in pregnant women in the US NHANES 2003-2004. Environmental Health Perspectives)

These articles are another confirmation on the importance of considering the whole picture both when it comes to what chemical additives that are added into the substances and when evaluating the results. The current praxis of “banning” substances by associating certain substances with a legislated maximum level is ineffective, all it does is hide the toxins in the numbers. This makes it hard for manufacturers and consumers to make informed choices, potentially with high consequences.

We believe that awareness is crucial. It is achieved through researchers illuminating and confirming the problems and companies like Paxymer presenting alternative solutions. However without legislative pressure, widespread substitution will be slow.

/Amit Paul

MD Paxymer AB

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy