Skip to main content

PayEx och Pagero möjliggör e-factoring

Nyhet   •   Apr 09, 2010 16:16 CEST

Att belåna elektroniska fakturor har hittills varit både osäkert och svårt såväl för finansiärer som fakturautställare. Ett nytt samarbete mellan finansbolaget PayEx och IT fokuserade Pagero möjliggör nu detta. Samarbetet innebär att Pagero tar sig an det elektroniska utskicket medan PayEx ombesörjer reskontrahantering och belåning.

Att belåna sina fakturor innebär att man frigör kapital och ökar sin likviditet och därmed kan använda det kapital som annars hade varit uppbundet i kundfordringar. Fakturabelåning är en trygg och flexibel finansieringsform då krediten anpassas till utveckling och fakturering.

Samarbetet, som är frukten av ett årslångt arbete, kommer att ge många företag möjligheten att finansiera sin verksamhet på ett billigare, säkrare och enklare sätt än vad de gör idag.

- För att ytterligare anpassa oss till marknadens önskemål och framtid skapar vi tillsammans med Pagero ett enkelt och effektivt alternativ till traditionell fakturahantering och finansiering. Redan idag har PayEx och Pagero en mängd gemensamma kunder. Med den kundnytta som samarbetet medför ser vi dock att den gemensamma kundstocken kommer att öka ytterligare, säger Mikael Wintzell, Försäljningschef PayEx.

Att kunna erbjuda mervärden som kan kopplas samman med elektronisk fakturering är en vision som båda PayEx och Pagero har för e-factoring.

- Pagero har en stor erfarenhet kring elektronisk fakturering och PayEx besitter gedigen kunskap och erfarenhet kring fakturabelåning och liknande tjänster. Med det som bakgrund tror vi starkt på e-factoring som ny elektronisk factoringtjänst”, sammanfattar Fredrik Rosenqvist, VD, Pagero Nordic AB.

För mer information kontakta:
Jörgen Pettersson
0498- 20 20 58

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera