Skip to main content

Skandinaviska Byggelement tar emot nyanländ som praktikant i samverkan med Arbetsförmedlingen

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2016 20:54 CET

I december signerades en nationell avsiktsförklaring mellan Peab och Arbetsförmedlingen om att ta emot minst 100 nyanlända, under tre år, i anställning, praktik eller yrkeskompetensbedömning, den s.k. 100-klubben.

Skandinaviska Byggelement, som är ett bolag i Peab-koncernen, har nu tagit emot sin första medarbetare som praktikant i denna samverkan. Från och med idag 1 februari börjar Adel Obeid som praktikant på vår konstruktionsavdelning, med placering i Katrineholm. Praktikplatsen kommer att vara till 30 april med möjlighet till förlängning.

Adel kommer från Syrien och har varit i Sverige i 1½ år. Hon har i sitt hemland jobbat med konstruktion och kommer att kunna bidra med ny erfarenhet till vår konstruktionsavdelning.

Bakgrunden till avsiktsförklaringen.
Peab och Arbetsförmedlingen har tillsammans ingått en nationell avsiktsförklaring om samverkan som ska syfta till att underlätta inträdet på den svenska arbetsmarknaden för nyanlända personer. Detta ger en möjlighet för Peab med alla sina underbolag att hitta nya rekryteringsvägar och samtidigt möta ny kompetens och potentiella medarbetare. Det är samtidigt ett enkelt och naturligt bidrag till integration och mångfald.
Samtidigt underlättar det för utrikesfödda med utländsk utbildning att få arbete i linje med sin kompetens och utbildning. Avsiktsförklaringen har ambitionen att under tre år ta emot minst 100 nyanlända i anställning, praktik eller yrkeskompetensbedömning.

Skandinaviska Byggelement är en av Sveriges ledande leverantörer av prefabricerade betongelement. Vi utvecklar, konstruerar, tillverkar och säljer monteringsfärdiga element till bostäder, kontor, industrier och affärslokaler. Skandinaviska Byggelement är ett bolag i Peab-koncernen.

Peab Industri består av ett flertal större företag och varumärken som är inriktade mot den nordiska bygg- och anläggningsmarknaden. Vi är en totalleverantör av alla de produkter och tjänster du kan behöva för att du skall kunna genomföra ditt bygg- och anläggningsprojekt. Peab Industri ingår i Peabkoncernen.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy