Skip to main content

Matutbyte mellan Skåne och Jämtland

Pressmeddelande   •   Nov 26, 2010 12:17 CET

Östersund är Sveriges mathuvudstad 2011 och Skåne är kända för sin matprofil. På inbjudan av Peak Innovation besökte representanter för Skånes Livsmedelsakademi Östersund för att diskutera hur man kan organisera sig för att skapa hållbar tillväxt inom matområdet.

Torsdagen den 25 november påbörjades ett erfarenhetsutbyte mellan Jämtlands mataktörer och Skånes Livsmedelsakademi initierat av Peak Innovation och i samarbete med Matlandet Jämtland-ambassadören Fia Gulliksson. Ett 20-tal av länets mataktörer deltog i ett seminarium och en workshop.

-  En fantastiskt inspirerande dag och efterhand blev det tydligt för mig att mathantverkarna och livsmedelsindustrin kan samarbeta och lyfta varandra för att utveckla gastronomin i länet, säger Fia Gulliksson.

Skånes Livsmedelsakademi är ett av tolv systerinitiativ till Peak Innovation inom VINNOVAS tillväxtprogram VINNVÄXT. De arbetar för att utveckla Skåne till ett livsmedelscentrum för Europa.

-  Jämtland är redan idag mycket bra på mat, turism, sport och friluftsliv. Nu är utmaningen att hitta beröringspunkter. Kan man koppla matupplevelsen till turism och friluftsliv finns alla förutsättningar att skapa något fullkomligt unikt, säger Håkan Jönsson, verksamhetsledare på Skånes Livsmedelsakademi.

För mer information kontakta:

Janna Thalén, informationsansvarig, janna.thalen@peakinnovation.se, 0708-66 01 99

Satsningen Peak Innovation stimulerar forskning och affärsutveckling inom och mellan områdena turism, sport och friluftsliv, www.peakinnovation.se. Peak Innovation ingår i VINNOVAS program VINNVÄXT inom vilket tolv ledande tillväxtmiljöer finansieras.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera