Skip to main content

Lärare lär sig mer om elever med dyslexi

Nyhet   •   Maj 14, 2014 12:21 CEST

Torsdag 24 april anordnandes en uppskattad fortbildningskväll om elever med läs- och skrivsvårigheter med specialpedagogen Sylvia Vonwirth.
 
Lärare på högstadiet och gymnasiet lärde sig mer om hur man kan öka möjligheten för dyslektiker att nå skolans kunskapsmål. Lärares kunskap är den främsta framgångsfaktorn i undervisning av elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi.

Föreläsningen gav exempel på inkluderande arbetssätt för att bemöta dessa elever; hur man kan undanröja hinder och bygga broar. "Bra med en föreläsare som själv praktiserar det hon föreläser om.", "Givande!" "Bra med konkreta verktyg." var några av rösterna efter kvällen. 

Sylvia Vonwirth har lång erfarenhet som specialpedagog med inriktning på elever med läs- och skrivproblematik, autism och andra neuropsykiatriska funktionshinder. Sedan 2000 arbetar hon som specialpedagog på Viktor Rydberg gymnasium. Hon är behörig gymnasielärare i svenska, tyska samt media- och kommunikationskunskap.

VRE Education kommer under HT 2014 att erbjuda fler fortbildningskvällar för lärare. Håll utkik!

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera