Skip to main content

Höjningen av pensionsåldern – ett bevis på en stark äldre generation

Nyhet   •   Jan 10, 2018 09:50 CET

Anders Eriksson på Pensionärspoolen är positiv till det nya beslutet om förhöjd pensionsålder

Från och med 2020 höjs den allmänna pensionsåldern successivt från dagens 61 år till 64 år. Höjningen beräknas vara klar år 2026. Ett omstritt beslut men som enligt Anders Eriksson på Pensionärspoolen är positivt, både för företagare, den äldre generationen och för samhället.
– Äntligen har politikerna förstått den fantastiska potentialen som finns hos vår äldre generation. Nu hoppas vi att företagarna ska ta till vara på den potentialen, säger Anders Eriksson, VD på Pensionärspoolen.

Gränsen för när du får ta ut din allmänna pension ska höjas stegvis, från dagens 61 år, till 64 år mellan 2020 och 2026. Om två år höjs pensionsåldern till 62 år, tre år senare höjs den till 63 år och 2026 har man nått den slutgiltiga åldern på 64 år. Sex svenska partier står bakom beslutet som presenterades i december av den så kallade pensionsgruppen, och motiveras som nödvändigt för att pensionssystemet inte ska urholkas. Anders Eriksson, VD på Pensionärspoolen är en av dem som är positiva till beslutet.
– Vi arbetar sedan många år tillbaka med människor av den äldre generationen. Vi är väl medvetna om den fantastiska potentialen som finns, och därför är det positivt att även politikerna värdesätter det, säger Anders Eriksson.

Både företag och arbetstagare berörs av förändringarna som den förhöjda pensionsåldern för med sig. Pensionärspoolen är ett av de företag som tillsammans med sina anställda enas om friare arbetstider utifrån behov och förutsättningar, eftersom det kan finnas personer som trots den höjda pensionsåldern vill gå ner i arbetstid när de blir äldre. Pensionärspoolen hoppas nu att andra företagare också kan förstå värdet av att kunna behålla sina anställda eller hyra in personal i större omfattning än tidigare - på nya sätt.
– Jag tycker att det är viktigt för företagare att förstå att denna generation är en viktig tillgång för hela samhället, eftersom vi kan behålla vår arbetskraft längre, men på olika nivåer. Orken och glädjen finns ju, samtidigt har många sett fram emot en lugnare tid innan pensionen, och jag tror att det finns goda förutsättningar för företagare att behålla den kompetens som finns genom att vara flexibel och lyssna på arbetstagarnas förutsättningar, avslutar Anders Eriksson.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy