Skip to main content

Hur värderar man en "participating" preferensaktie? - Ett exempel från emissionen med Naava

Blogginlägg   •   Feb 16, 2017 16:21 CET

Preferensaktien i Naava jämfört med en vanlig stamaktie

Frågan kring värdering av preferensaktier kommer ofta upp. Mycket av diskussionen beror på missförstånd kring hur denna aktietyp är konstruerad. Det viktiga är att preferensen innebär en fördel för aktieägaren och att den fördelen kan konstrueras på många olika sätt. Därför finns det inget förutbestämt värde på en preferens, utan den måste beskrivas varje gång.

En vanlig typ av preferensaktie som medier och investerare ofta har hört talas om är de som ges ut bland annat av börsnoterade fastighetsbolag. Här ger preferensen, det vill säga fördelen, rätt till årlig utdelning före andra aktieägare. I detta fall är det också den enda preferensen innehavaren har. Räcker inte pengarna till att ge alla ägare utdelning ska preferensaktieägarna få först.

Preferensaktier som investerarskydd – broms vid nedgångar

Pepins erbjuder ofta en ”likvidationspreferens” i de bolag som använder aktiebaserad crowdfunding via vår sajt. Enkelt uttryckt kan det också förklaras som ett slags investerarskydd vid negativa händelser. Likvidationspreferensen – eller fördelen – innebär att du som har investerat, får tillbaka dina pengar före andra aktieägare. Först därefter får övriga aktieägare sin insats tillbaka. Efter detta, om det finns medel över, delar alla aktieägare lika, på det som är kvar.

Vad händer då om bolaget med likvidationspreferens fortsätter att växa och aktiekursen stiger? I dessa fall har preferensen inget extravärde, utan preferensaktieägarna följer med bolagets utveckling uppåt, på lika villkor som andra aktieägare.

Fördelen för denna typ av preferensaktie är enkelt uttryckt att den ger både en broms mot förluster och följer med uppåt.

Preferensaktien i Naava ger lägre risk och bättre avkastning

I Naavas emission är det första gången som Pepins använder en ¨full participating preference¨ aktie. Naava värderas i dagsläget till 24,5 miljoner euro. I Naavas fall ger preferensen – eller fördelen – en positiv avkastning redan vid en företagsvärdering på 7,9 miljoner euro i händelse av börsnotering, försäljning eller likvidation. Värderingen på 7,9 miljoner euro motsvarar de preferensaktier som först skall få tillbaka sitt kapital. Upp till det värdet har stamaktieägarna inte fått ut något vid en exit.

Efter denna brytpunkt delar alla aktieägarna lika på resterande medel. Preferensaktien växer i samma takt som stamaktien. Här behöver du alltså inte vänta på att övriga aktieägare skall få fullt betalt, till skillnad från i fallet med en ”likvidationspreferens”. Vid en börsnotering eller försäljning på dagens värdering av Naava på 24,5 miljoner euro, får preferensen därför +68% mer, jämfört med en stamaktie som endast ger pengarna tillbaka.

Hur skall man tolka detta? Ett sätt att se det är att preferensaktierna börjar ge en positiv avkastning från en betydligt lägre värdering än emissionens pre-money kurs på cirka 24,5 miljoner euro. Fördelen (eller preferensen) i detta fall är att investerarna får både en broms nedåt och en turbo för vinstpotentialen.

Varför använder bolagen preferensaktier?

En viktig anledning att använda preferensaktier är att grundarna inte blir lika utspädda i sitt ägande eftersom  det ger möjligheten att sätta en högre kurs. En annan kan vara att grundarna tycker att bolaget är värt mer än investerarna och att de är övertygade om en fortsatt värdetillväxt. De flesta preferensaktier jämnas ut mot stamaktier ju mer bolaget blir värt i framtiden. Därför kan det vara ett sätt för båda parter att mötas. Investerare är oftast försiktigare med risken i början, medan grundarna önskar behålla kontroll och är övertygande om framtiden. Alltså kan preferensaktien vara ett bra verktyg för båda parter.

Utspädningsskydd för professionella villkor

I Naavas erbjudande på Pepins finns utöver preferensen, också ett utspädningsskydd. Det innebär att om Naava genomför en nyemission till ett lägre värde än det som de som investerat via Pepins gått in på idag, kompenseras holdingbolaget (som äger Naava aktierna) med gratisaktier. Det gör att snittvärdet på aktierna förblir lika med den nya emissionen.

Vill du veta mer? Se Anders Sjunnesson, Pepins grundare, förklara preferensaktier och Naavas aktie i denna video: https://www.youtube.com/watch?v=s42jCoswM7s

Bifogade filer

PDF-dokument