Skip to main content

Naava i Dagens ETC om hur de bidrar till en bättre inomhusluft

Nyhet   •   Feb 14, 2017 10:55 CET

Smarta växtväggar renar luften. Artikel i Dagens ETC

Naava som just nu är öppen att investera i på Pepins.com omnämns i Dagens ETC. Artikeln handlar om Naavas lösning för att förbättra inomhusluften och bidra till minskade besvär och allergier. Artikeln nämner att problemen med dålig inomhusluft orsakas bl.a. av för bra isolerade hus, dålig ventilation, dammpartiklar och gaser som kommer från exempelvis plast och elektronik. Om partiklarna är tillräckligt små letar de sig in i våra andningsorgan och kan där påverka vår hälsa negativt.

Vidare säger artikeln att "studier visar att luft som renas med hjälp av metoder liknande Naavas kan rensa partiklar från inomhusluft upp till 1299 gånger med effektivt än vad växter som odlas i mull klarar av". 

Läs hela artikeln om Naava på Dagens ETC

Bifogade filer

PDF-dokument