Skip to main content

Företrädesemission om 15,5 MSEK i Pepins övertecknades till 347%

Pressmeddelande   •   Maj 24, 2016 14:05 CEST

Pepins Group AB har på kort tid tagit investment crowdfunding till en helt ny nivå i Sverige. På några månader har sajten rest drygt 120 MSEK i kapital åt svenska tillväxtföretag. När Pepins nyligen genomförde en egen nyemission övertecknades aktierna i bolaget till 347%.

En extra bolagsstämma i Pepins Group AB beslutade den 17 mars 2016 att genomföra en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna. Bakgrunden till beslutet är styrelsens bedömning av de investeringar som krävs för att tillvarata möjligheten att etablera en ledande position inom den snabbt växande marknaden för investment crowdfunding. Detta innefattade bland annat marknadsföringsaktiviteter, investeringar i teknik och fortsatt rekrytering av nyckelpersoner.

Efter att emissionen har framgångsrikt genomförts med en kraftig överteckning som totalt uppgick till 53,5 miljoner kr.

VD Kent Söderström kommenterar:

”Det är glädjande att konstatera att intresset för företrädesemissionen varit så pass stort att den övertecknades. Bolaget har nu på kort tid lyckats genomföra två större erbjudanden. I AlvestaGlass genomfördes 900 investeringar på sammanlagt 17 MSEK på drygt tre veckor. Det erbjudandet blev fulltecknat och fick stänga i förtid. Därefter har Pepins realiserat en ägarspridning i Paradox Interactive inför deras börsnotering på drygt 100 MSEK. Sett till belopp, antal delägare och hastighet torde dessa vara två av de mest framgångsrika i sitt slag – i världen.”

De största ägarna i Pepins Group AB (publ)

Raxor AB 19,8 %

Sjunnesson Grid AB 17,0 %

Investment AB Spiltan 15,1 %

Lednil 7,7 %

Westerinvest 4,9 %

Struktonit 4,9 %

Övriga 30,6 %

Det här är Pepins:

Pepins är investment crowdfunding på ett professionellt sätt. Här får alla som villchansen att upptäcka och bli delägare i bolag de tror på. Tillsammans hjälpervi företag att växa, skapa fler jobb och göra skillnad. Pepins Group står underFinansinspektionens tillsyn och erbjuder handel i onoterade bolag samt finansiell företagsrådgivning vid kapitalanskaffningar.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Kent Söderström, VD Pepins, kent@pepins.com, +46 (0)73-330 72 80

Oscar Watz, Marknadschef Pepins, oscar@pepins.com, +46-(0)73-687 63 00

www.pepins.com

Pepins är investment crowdfunding på ett professionellt sätt. Här får alla som vill chansen att upptäcka och bli delägare i bolag de tror på. Tillsammans hjälper vi företag att växa, skapa fler jobb och göra skillnad. Pepins Group står under Finansinspektionens tillsyn och erbjuder handel i onoterade bolag samt finansiell företagsrådgivning vid kapitalanskaffningar. www.pepins.com