Skip to main content

Genombrott för equity crowdfunding när flertalet institutionella investerare deltog i Kronfönsters emission på Pepins.com - Kampanjen blev fulltecknad på 8 dagar med 35,1 MSEK i investerat kapital.

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2016 09:01 CEST

Ett av målen för Kronfönster var att göra “kunder till delägare och delägare till kunder” dvs få in de som tror på företaget som delägare och även få företagets kunder och samarbetspartners som delägare. Att få in fans, kunder och samarbetspartners som delägare innebär att företaget får delägarkraft – personer som långsiktigt är intresserade av att vara med och utveckla företagets framtid. Detta var en av anledningarna till varför Kronfönster valde att genomföra sin emission via equity crowdfunding och Pepins. 

Tillväxten i equity crowdfunding drivs främst av den ökade exponeringen och fördelarna som det ger både bör företagen och investerarna. Internationellt har det resulterat i att VC-bolag nu ökar sina investeringar i equity crowdfunding för att vara med och ta del av dessa fördelar och för att behålla sin andel i marknaden. 

Kronfönsters emissionen överträffade alla förväntningar. På 8 dagar fick Kronfönster in 1 235 investeringar, varav 12 kom från institutionella investerare. Snittinvesteringen var 28 412 SEK, minsta investering 950 SEK och största 1 407 102 SEK. Tillsammans resulterade det i 35,1 MSEK i investerat kapital.

– Succén med Kronfönster visar att vi är på god väg att demokratisera finansbranschen, då alla typer av investerare fick vara med och investera tidigt i ett tillväxtbolag. Detta var tidigare bara möjligt för professionella aktörer, kommenterar Pepins marknadschef Oscar Watz.


För ytterligare information vänligen kontakta:

Carl- Gustaf Svensson, VD Kronfönster Group AB cg@kronfonster.se +46 (0)70-875 79 57

Latif Andersson, Projektledare Pepins, latif@pepins.com, +46 (0)70-339 48 46

Oscar Watz, Marknadschef Pepins, oscar@pepins.com, +46-(0)73- 687 63 00

Pepins erbjuder equity crowdfunding med professionella villkor för alla som vill investera och bidra till den snabbast växande och mest spännande delen av ekonomin – nya, unga tillväxtföretag. Tillsammans hjälper vi företag att växa, skapa fler jobb och göra skillnad. Pepins Group står under Finansinspektionens tillsyn och erbjuder även handel i bolag samt finansiell företagsrådgivning vid kapitalanskaffningar. www.pepins.com