Pressmeddelanden 3 träffar

Nätverkssäkerhetsmyndighet i politiskt blåsväder

Nätverkssäkerhetsmyndighet i politiskt blåsväder

Pressmeddelanden   •   2012-07-18 06:38 CEST

European Network and Information Security Agency är en europeiska myndighet som sedan 2004 utrett och sammanställt europeiska erfarenheter av nätverkssäkerhet. Nu är myndighetens existens hotad. Piratpartiet menar att detta sätter vid sidan kvalitativa utvärderingar av EU:s IT-beredskap. De riktar kritik mot Cecilia Malmström för att fokusera för mycket på ogenomtänkta polisiära insatser.

Media-no-image

Snus är snus - om dosan är rätt

Pressmeddelanden   •   2012-05-02 16:55 CEST

Samtidigt som debatten om snusets vara rasar förs en paralllell debatt som påverkar både hälsa och statens finanser. I ett av EU:s avtal med världens stora tobaksproducenter om samverkan mot cigarettsmuggling har man helt bortsett från skatteplanering och istället lagt krutet på varumärkesintrång. Piratpartiets Amelia Andersdotter ifrågasätter om man då fortfarande kan uppnå målet med avtalet.

Media-no-image

Frihandelsavtal med Colombia låser EU vid dålig informationspolitik

Pressmeddelanden   •   2012-03-17 05:09 CET

Ett frihandelsavtal mellan Europeiska unionen och Colombia och Peru försätter EU i en situation där unionen inte kan förändra sina egna telekommunikations- och immaterialrättslagar. I en situation där unionen inte genomfört ordentliga utvärderingar av sina nuvarande regler, och medborgardebatten dessutom verkar gå helt emot dem, ser Piratpartiet på utvecklingen med oro.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.