Kontakt

Anette Christoffersson

Processledare, Kommunledningsförvaltningen 0911-69 60 54

Elisabeth Lindberg

Ordförande Kultur- och fritidsnämnden Piteå kommun
Eva  Börjesson Öman

Eva Börjesson Öman

Biträdande Socialchef och chef för Socialtjänstens stab. 0911-69 64 47
Florian Steiner

Florian Steiner

Stadsarkitekt 0911-69 71 81
Fredrik Sjömark

Fredrik Sjömark

Förvaltningchef Socialtjänsten 0911-69 62 66
Helena Lundberg

Helena Lundberg

Kostchef 0911-69 61 45

Louise Mörk

Ordförande barn-och utbildningsnämndenLouise Mörk
Magdalena Jonsson

Magdalena Jonsson

avdelningschef särskilt boende för äldre, Socialtjänsten 070-320 24 10

Micael Kemi

T.f. avdelningschef 0911-69 69 57
Nicklas Larsson

Nicklas Larsson

t.f näringslivschef 072-465 58 94
Sven-Gösta Pettersson

Sven-Gösta Pettersson

Ordförande i socialnämden i Piteå kommun. 070-3901990

Torbjörn Johansson

Räddningschef 0911 69 64 95
Visa mer