Skip to main content

Taggar

 • ansvarig digitalmedia, informationsenheten
 • robert.nystrom@pitea.se
 • 0911-69 62 19

 • Verksamhetsområdeschef Arbetsmarknad
 • Arbetsmarknadsfrågor, arbetsmarknadspolitiska åtgärder och insatser, subventionerade anställningar, praktik, ferie
 • Tomas.Nilsson@pitea.se
 • 070-592 47 37

 • avdelningschef, fastighets- och serviceförvaltningen
 • ymjlekKerscftin.AlbeanrtssyxoneppsBranaon@pitea.se
 • 0911-69 62 33, 070-612 62 33

 • samhällsutvecklare, samhällsplanering
 • marikerda.upobsiwnpdzuerg@piyctea.se
 • 0911-69 61 95

 • Vetenskaplig ledare och lektor i pedagogiskt arbete, Utbildningsförvaltningen
 • kristina.hansson@pitea.se
 • 0911-69 61 53

 • avdelningschef, fastighets- och serviceförvaltningen
 • maqbkajargluareta.lundlwgrener@phkzwitohea.sdke
 • 0911-69 61 53

 • varumärkesansvarig, informationsenheten
 • jorgen.hult@pitea.se
 • 070-602 60 23

 • varumärkesansvarig, informationsenheten
 • jorgen.hult@pitea.se
 • 0911-69 60 23

 • driftschef, Grans Naturbruksgymnasium
 • nuMixdmmoreozvi.Ancthwdezihnrskdsobpukrfn@dppitea.se
 • 0911- 69 78 03

 • Förvaltningschef, Utbildningsförvaltningen
 • Malin.Westling@pitea.se
 • 0911-69 60 00

 • Förskolechef, Infjärdens förskoleområde
 • Monicand.Thelignn@piktcebdtea.zbse
 • 0911-69 72 48

 • förskolelärare, Böle förskola
 • Karin.Ceder@pitea.se
 • 0911-69 69 25

 • Projektledare
 • Näringsliv
 • hgulbmf.fjyigjaliqlstromer@piteazknj.szelqlhune
 • 0911-69 69 84

 • Bibliotekarie, Öjebyns bibliotek
 • Jodwxtsenidpfizjwkrfn.obBehgrggrents@pprgfitlcdsoosrpsea.sxbe
 • 0911-69 68 20

 • verksamhetsutvecklare, stöd och omsorg, socialförvaltningen
 • caribakgtfcnsena.westbomtjxdna@pjvpmitlkxxhaea.se
 • 0911-69 60 43

 • Projektledare, fysisk planering
 • Samhällsbyggnad
 • Joakim.Lundberg@pitea.se
 • 0911-69 62 31

 • Barn- och utbildningsnämndens ordförande
 • Ruth.Rahkola@pitea.se
 • 0911-69 61 70

 • tf. förvaltningschef, Utbildningsförvaltningen
 • qkecelisabeth.fjtmalkhlsjforhhazhpskhmoltrogxaittxomlz@piteanujawe.se
 • 070-509 91 41

 • Förvaltningschef på Socialtjänsten
 • Socialtjänsten
 • dpqbhtLoqlkdhtvophttxpkda.xtFiqqlihmpspdsohjwgfbn@djqdpifztezaa.mhse
 • 070-273 43 63

 • Handläggare, Fysisk planering
 • Alf.Vonkavaara@pitea.se
 • 0911-69 69 78