Skip to main content

Krönika: Piteå i framkant för biobaserad ekonomi

Blogginlägg   •   Okt 13, 2016 10:59 CEST

Helena Karlberg i krönika för Norrbottens läns landsting

Hållbarhet har blivit trend. Nu är det häftigare att ha solceller på taket än en sportbil på uppfarten. Men väljer man ändå en sportbil ska den inte vara bensindriven. El eller ännu hellre talldiesel (eller Evolution Diesel som det heter på vissa mackar) är det som gäller.

Nyligen lanserade regeringen ett program för cirkulär biobaserad ekonomi som ett av fem strategiska samverkansprogram för att bemöta viktiga samhällsutmaningar som Sverige står inför. För Norrbottens och Piteås del är detta fantastiskt eftersom vi ligger i framkant inom just cirkulär biobaseradekonomi. Den cirkulära ekonomin innebär återanvändning och återvinning av produkter och material och genom en biobaserad ekonomi ska biobaserade produkter användas för att ersätta till exempel fossila bränslen. Sådana produkter hittar vi skogen - och skog har vi mycket av i Norrbotten. Bara i Piteå finns två pappersbruk, tre sågverk, fem trähusbyggarföretag, ett kemiföretag kopplat till skogsindustrin och en industri som är först i världen med att utvinna biodiesel från råtallolja som är en restprodukt från pappersbruken. Biodiesel som vi alltså kan tanka våra bilar med. Att det dessutom finns tre forskningsinstitut i Piteå är unikt och få som vet. Interactive Institute Swedish ICT, Swerea Sicomp och SP ETC (Energy Technology Center) bedriver forskning i världsklass inom användarfokuserad interaktionsdesign, ljud, komposit och biomassa (kopplat till förbrännings-, förgasnings- och bioraffineringsteknik.

Forskning och utbildning inom institut, universitet och högskola samt omgivande innovationsmiljöer som inkubatorer och science parks är i högsta grad viktiga faktorer för att driva omställningen mot ett klimatsmart och hållbart samhälle. En science park, som jag nu ansvarar för, är en mötesplats för människor, tankar, kunskap och kreativitet som arbetar i samverkan mellan akademi, näringsliv och samhälle. Akademins forskning nyttiggörs på ett sätt som utvecklar såväl näringslivet som övriga samhället.

De senaste åren har jag drivit ett forskningssamarbete med Luleå tekniska universitet inom platsinnovation, vilket innebär nytänkande utveckling av en plats tillväxt och attraktivitet utifrån dess speciella styrkor och förutsättningar. Grunderna i platsinnovation består av tre delar: fysisk gestaltning, innehåll och marknadsföring. Delarna hålls ihop av platsens identitet. Piteå och Norrbotten har mycket att vinna på att strategiskt utveckla dessa delar i samspel med varandra för att tillvarata sina unika människor, företag och initiativ. Piteå Science Park bidrar till att förstärka främst Piteås identitet och styrkor genom att fokusera på två områden, miljöteknik samt kulturella och kreativa näringar. Utmaningen är att kombinera de båda på ett sätt som skapar innovativa synergieffekter för näringsliv och samhälle. Men jag tror på korsbefruktning och oväntade kombinationer. När ett kompetensområde eller bransch korsar ett annat område kan nya innovationer uppstå. Detta har redan börjat beprövas i Piteå Science Parks och Interactive Institutes gemensamma projektKonceptfabriken, där metoder för innovation i skärningspunkterna mellan IKT (Informations- och kommunikationsteknik), förnybar energi samt kulturella och kreativa näringar har utvecklats.

Målet för Piteå Science Park är att skapa en attraktiv, estetisk och hållbar miljö som är helt självförsörjande på el och värme från förnybar energi som dessutom helt produceras inom området. Redan nu har vi solceller på taket. Orgeln på Studio Acusticum, som är Skandinaviens största och en del av Piteå Science Park, drivs av vindkraft. Och i veckan fick vi nya laddplatser för el- och hybridbilar på parkeringen. Hållbara, det är vi. Både ekologiskt och socialt, vilket går hand i hand. Därmed är vi riktigt, riktigt häftiga som närings- och samhällsutvecklande aktör. För Piteå och hela Norrbotten.

Helena Karlberg, VD för Piteå Science Park sedan 19 september 2016.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.