Skip to main content

Sunpine och Lawter bygger ut

Pressmeddelande   •   Maj 23, 2014 14:50 CEST

SunPine har träffat ett avtal med det internationella kemiföretaget Lawter som innebär en betydande investering i SunPines anläggning i Piteå. SunPine ska, med start hösten 2015 leverera harts till Lawters  fabrik i Kallo i Belgien. Samtidigt kommer Lawter att gå in som ny delägare i SunPine. 

- Vi är mycket glada över avtalet med Lawter som ger oss ytterligare ett ben att stå på och dessutom 10 nya arbetstillfällen vid vår  anläggning på Haraholmen i Piteå. Det är också en styrka att  tillverkningen av den nya produkten – harts – gör oss mindre beroende  av olika typer av politiska beslut. Nu uppgraderar vi anläggningen  och tar nästa steg i utvecklingen att bli ett fullskaligt  bioraffinaderi, säger Magnus Edin, VD för SunPine.

En grupp ingenjörer från SunPine och Lawter har under 1,5 år arbetat  med att designa och ta fram en optimal produktionsanläggning för  tillverkning av harts. En serie tester har gjorts för att verifiera
konceptet och projekteringen kommer att starta omgående.

När den nya produktionsanläggningen står klar, hösten 2015, kommer  SunPine att ha tre olika produkter – råtalldiesel som används som  råvara i produktion av dieseldrivmedel, harts som är en råvara för  tillverkning av t.ex. tryckfärger och lim, och bio-olja som används  som energiråvara i pappersindustrin.

- Vi är glada att vi efter mer än två års förberedelser fått projektet  i hamn och vi ser fram emot att ta emot de första leveranserna av  harts nästa höst. Avtalet innebär att vi säkerställer tillgång till stora volymer av en viktig råvara under lång tid och att vi stärker  vår position som en pålitlig leverantör av högkvalitativa, förnybara  råvaror, säger Nob Makino, koncernchef för Lawter.

För mer information, kontakta:

Magnus Edin VD SunPine, 070 320 24 69
Sven Wird Styrelseordförande Sunpine, 070 571 60 59

Jeroen Triesscheijn, COO Lawter +31 653217096
Maurits Van den Berg, Director Strategy Lawter +31 653685398

SunPine är världsledande vad gäller framställning av andra  generationens förnyelsebara drivmedel. Råvaran är en restprodukt från  pappers- och massatillverkning. Råtalldiesel från SunPine används som  råvara i tillverkningen av Preems produkt Evolution Diesel. SunPine  ägs av Kiram, Preem, Sveaskog och Södra.

Lawter. som är en del av Harima Chemicals Group, är ett företag med en  stark position vad gäller kemiska produkter som utvinns ut  råtallolja. Lawter betjänar kunder som tillverkar tryckfärger, lim,
aromkemikalier och syntetiskt gummi.

Piteå Science Park är en norrländsk utvecklingsnod och innovationsarena inom kreativa näringar och cleantech. Vår ambition är att vara en respekterad och uppskattad partner som fungerar som en drivande motor för innovationer och företagande.

Vi erbjuder mötesplatser, nätverk och en kreativ miljö där aktörerna aktivt och gemensamt lär av varandras erfarenheter, utbyter kunskap, genererar nya affärer och går samman för att utveckla nya produkter, tjänster eller företag.

Genom att föra samman kreatörer och ingenjörer i ett innovativt klimat skapas förutsättningar för nya gränsöverskridande samarbeten där idéer kan utvecklas och växa. Här samspelar framtidsfrågor som hållbar samhällsutveckling och attraktiva livsmiljöer naturligt med expertområden som cleantech, upplevelseindustri och ny teknik.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera