Skip to main content

Fjärrvärme, värmedriven kyla och solceller till Strömnäsbackens förskola

Nyhet   •   Apr 30, 2019 09:40 CEST

Bild: MAF Arkitektkontor AB

I Piteå värms det centrala fjärrvärmenätet till 95% av spillvärme från Smurfit Kappa. På vintern behövs all spillvärme till att värma Piteborna när det är minus 30 grader kallt. På sommaren är det inte samma behov, men det finns fortfarande spillvärme som då kan tas tillvara och omvandlas till kyla.

– Det vanliga är att man bygger ett separat fjärrkylnät. Att man tar kyla från exempelvis älven, en snötipp eller så har man en kompressorkyld maskin som drivs av el. Men i det här fallet nyttjar vi de resurser som vi redan har; spillvärme i det befintliga fjärrvärmenätet, säger Daniel Eriksson, chef för värme och kyla.

Värmedriven kyla ger en miljövänlig och hållbar kylkapacitet lämplig för större allmänna lokaler. Strömnäsbackens förskola blir först ut med att installera värmedriven kyla i Piteå, men i takt med varmare somrar hoppas vi kunna leverera samma sak till äldreboenden, skolor, kontor och affärslokaler, fortsätter Daniel.

Bifogade filer

PDF-dokument