Skip to main content

11 oktober firas den första internationella flickdagen

Pressmeddelande   •   Okt 10, 2012 08:00 CEST

Flickor i utvecklingsländer tillhör de mest utsatta grupperna i världen och deras röster blir sällan hörda. Därför satsar Plan på flickor i vår globala kampanj - Because I am a Girl. Målet är att göra flickors utbildning till en prioriterad fråga bland världens ledare.

75 miljoner flickor i världen får inte gå i skolan. I stället gifts de bort mot sin vilja, blir gravida medan de själva är barn, utsätts för våld eller tvingas utföra tunga hushållssysslor. Det här är både ett brott mot flickors mänskliga rättigheter OCH ett enormt slöseri med resurser.
- Vårt arbete runt om i världen visar att ett av de mest effektiva sätten att utrota fattigdom är att satsa på flickors utbildning. En utbildad flicka är mindre benägen att giftas bort och hon föder färre och friskare barn. Dessutom ökar en utbildad flicka sina framtida inkomster och återinvesterar det hon tjänar i sin familj, säger Anna Hägg-Sjöquist, generalsekreterare för Plan Sverige.
Även om framsteg har gjorts när det gäller att få fler flickor att börja i skolan är det alltför många flickor som tvingas sluta skolan när de når puberteten. Plans mål är att alla flickor ska gå minst nio år i skola. Forskning visar att om flickor får utbildning gynnas hela samhället, alltså även pojkar.
- I arbetet med att stärka flickor involverar vi alltid pojkar och män. Vi måste engagera HELA samhället - barn, föräldrar, lärare, religiösa ledare, politiker - för att åstadkomma en långsiktig förändring, säger Anna Hägg-Sjöquist.

Plan har tagit initiativ till flickdagen
Plan har länge drivit frågan om att FN borde inrätta en internationell flickdag. Efter flera års påverkansarbete och med stöd av bland annat Kanadas regering fattade FN:s generalförsamling beslut om en flickdag i december förra året. Den 11 oktober 2012 firas flickdagen för första gången och i de 70 länder där Plan verkar runt om i världen kommer dagen att uppmärksammas – från rockkonserter i Indien till politiska evenemang i FN i New York.

Ericsson Globe och Empire State Building lyses upp
En synlig påminnelse om den internationella flickdagen blir att Ericsson Globe i Stockholm plus en rad kända byggnader världen över lyses upp i rosa till stöd för flickors rättigheter den 11 oktober. Förutom Globen kommer bland annat Empire State Building, London Eye, Panamakanalen och Niagarafallen att lysas upp.

Mål med kampanjen Because I am a Girl
•    Att göra flickors utbildning till en prioriterad fråga globalt.
•    Att öka finansieringen för flickors utbildning. Plan ska själv samla in 500 miljoner euro (4,2 miljarder SEK) till och med år 2016.
•    Stoppa barnäktenskap och våld mot flickor i och utanför skolan.

Fakta om flickors situation i världen:
•    75 miljoner flickor går inte i skolan.
•    Varje år tvingas 10 miljoner flickor in i barnäktenskap, alltså 25 000 flickor per dag.
•    1 av 3 flickor i utvecklingsländer blir bortgifta innan de fyllt 18 år.
•    Tidig graviditet och olagliga aborter är de vanligaste dödsorsakerna bland flickor 15-19 år i utvecklingsländer.
•    Varje år könsstympas över 2 miljoner flickor i åldrarna 4-11 år.
•    Flickor som går minst nio år i grundskola ökar sina framtida inkomster, gifter sig senare, skjuter upp sin första graviditet och föder färre och friskare barn. De återinvesterar också det de tjänar i sin familj och sin omgivning och ökar därmed landets BNP.
•    De vanligaste hindren för flickors utbildning är: barnäktenskap, tidiga graviditeter, brist på separata toaletter och mensskydd, sexuellt våld, diskriminering och tungt hushållsarbete.
Mer information på: www.plansverige.org eller www.planinternational.org/girls
Filmer om Because I am a Girl: www.youtube.com/plansverige

Så kan du stödja Plans arbete för flickors rättigheter:
•    SMS:a FLICKA till 72 910 så bidrar du med 50 kr.
•    Bli fadder på plansverige.org.
•    Räck upp handen för flickors rättigheter på: www.facebook.com/plansverige. Plan uppmanar alla att engagera sig i kampen för flickors rätt till utbildning genom vår Facebook-app där man kan räcka upp handen virtuellt. Alla handuppräckningar kommer att överlämnas till FN:s generalsekreterare Ban-Ki Moon.
Plan är en internationell barnrättsorganisation som arbetar för och tillsammans med barn i 50 av världens fattigaste länder i Asien, Afrika och Latinamerika. Vårt arbete bidrar till att 56 miljoner barn och deras familjer får möjligheter att själva förbättra sin livssituation. Plan har 75 års erfarenhet av utvecklingsarbete med barn och är politiskt och religiöst oberoende.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy