Skip to main content

Barnen drabbas hårdast av jordbävningen i Haiti – Plan förstärker insatserna

Pressmeddelande   •   Jan 22, 2010 11:15 CET

Plans kontor i Port Au Prince är en av de få byggnaderna som har klarat sig i skalven. Samtliga 143 Planmedarbetare i Haiti arbetar med de akuta humanitära insatserna sedan första timmen efter jordbävningen, ett arbete som nu fortsätter med förstärkning från andra Planländer. Barnrättsorganisationen Plan är en av de civila organisationer som har störst närvaro i Haiti och som har funnits där längst tid.

Eftersom Plan redan finns på plats i de drabbade områdena så har det akuta hjälparbetet kunnat sättas in omedelbart, utan att fördröjas i väntan på personal utifrån. I motsats till tidigare information så är Plans kontor ett av de få som inte kollapsat i huvudstaden. Det underlättar givetvis när den infrastruktur som är nödvändig för att koordinera hjälpen saknas i övrigt.

Plan har bedrivit utvecklingsarbete i Haiti sedan 1973 och ger stöd till 42 000 fadderbarn och deras familjer. Plans personal arbetar i Beudet, Cayes-Jacmel , Croix-des-Bouquets , Dolney , Fort-Liberté , Frères , Jacmel , Lavallée , Ouanaminthe  och Trou-du-Nord. Många av områdena är lika svårt förstörda som huvudstaden Port-au-Prince.

Plans Regionalkontor för Latinamerika, med huvudkontor i Panama City, hjälper till med katastrofinsatserna och sänder fler medarbetare med expertis inom humanitära katastrofinsatser till Haiti för att bistå den haitiska personalen i arbetet. Dessa experter kommer att fokusera på att garantera rättigheterna för barn i denna nödsituation, med särskild tonvikt på vatten och sanitet, hälsovård, tak över huvudet och skydd för barn.  Många anställda vid landskontoret i Dominikanska Republiken ger också redan ett betydande stöd.

Plan Sverige är förmånstagare hos PostkodLotteriet och har idag tillsammans med Lotteriet beslutat att använda 2 miljoner kronor för insatserna i Haiti.

I en katastrof är det barnen som drabbas hårdast
De barn som överlevt katastrofen har ofta fått hela sin trygghet raserad. Många förlorar sina anhöriga och blir hemslösa, vilket även medför en ökad risk för övergrepp och exploatering som till exempel trafficking och prostitution. Dessutom är barn extra känsliga för de sjukdomar som sprids i katastrofens spår – inte minst till följd av brist på mat och rent vatten.

– Ett stort problem som ofta följer i katastrofers spår är att barn som förlorat sina föräldrar eller kommit bort från hemmet utsätts för olika typer av övergrepp. En viktig första insats är därför att säkerställa att barnen tas om hand på ett tryggt sätt. Efter de initiala insatserna kommer det att krävas enorma resurser att återuppbygga ett redan skört och drabbat land, säger Anna Hägg-Sjöquist, generalsekreterare för Plan Sverige.

Snabbt tillbaka till ett så normalt vardagsliv som möjligt

I första skedet handlar Plans katastrofarbete om att bidra med rent vatten, mat och tak över huvudet. När den mest akuta fasen är över fokuserar Plan på att barnen ska komma tillbaka till ett så normalt vardagsliv som möjligt. Det kan handla om att sätta upp provisoriska skolor och även mötesplatser där barn kan leka med varandra. Dessa insatser hindrar att barnen blir passiva och medför även att de genom lek och samtal kan få bearbeta det som hänt.

Ge stöd till insatserna på Haiti!
Genom att sms:a HAITI till 72 910 så bidrar man med 50 kronor till Plans katastrofarbete i Haiti. Det går också att betala online på plansverige.org eller betala in valfritt belopp till Plan Sveriges plusgiro 90 07 31-1 eller bankgiro 900-7311 och ange "Haiti" på inbetalningen, för att stödja Plans akuta insatser för dem som drabbats av katastrofen på Haiti.

Kontakt
Aurora Carlström, pressekreterare Plan Sverige, 0707-33 07 50

Om Plan Sverige
Plan är en internationell barnrättsorganisation som arbetar för och tillsammans med utsatta barn i världen. Plan möjliggör att 13 miljoner barn och deras familjer själva kan påverka och förbättra sin livssituation. Plan Sverige startade sin verksamhet 1997 och är Sveriges femte största insamlingsorganisation.

www.plansverige.org

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy