Skip to main content

Barnen i Filippinerna får inte bli en förlorad generation

Pressmeddelande   •   Dec 10, 2013 14:13 CET

12-åriga Mae Anne står utanför det som är kvar av familjens hus

En månad har passerat sedan Filippinerna drabbades av tyfonen Haiyan. Det är av yttersta vikt att de barn som drabbats inte blir en förlorad generation, varnar barnrättsorganisationen Plan International.

För närvarande finns det 1,8 miljoner flyktingar i Filippinerna och barn är särskilt sårbara. De riskerar att utsättas för våld, övergrepp, utnyttjande och vanvård, vilket på lång sikt kan påverka barnens utveckling.

Barnrättsorganisationen Plan, som nyligen ökat omfattningen av sina räddningsinsatser till närmare 500 miljoner SEK (75 miljoner USD) för att möta de ökade behoven, menar att det är av högsta prioritet att barnen får fortsatt skydd och ges möjlighet att återgå till skolan.

- Även om vårt omedelbara fokus i samband med katastrofen har varit att rädda liv och tillgodose de överlevandes mest grundläggande behov, är vi även mycket oroade över att hundratals skolor har skadats eller förstörts, och att de idag istället används som evakueringscenter. Detta kommer få allvarliga konsekvenser för barnens utbildning, och det är viktigt att vi möjliggör fortsatt skolgång för barnen medan dessa samhällen återhämtar sig och skolorna håller stängt, säger Carin van der Hor, landschef för Plan Filippinerna.

Ett antal barnvänliga platser – som drivs av Plans personal och volontärer – har etablerats, vilket ger de drabbade barnen en trygg miljö dit de kan komma och få stöd, leka, lära och bearbeta det som hänt.

Organisationen har även observerat att mängden barntrafficking har ökat. Ytterligare ett oroväckande mönster är att föräldrar – och även äldre barn – flyttar från de drabbade områdena för att söka arbete på annat håll, eftersom stormen berövade så många människor deras levebröd.

Kokospalmer var en viktig inkomstkälla i Eastern Samar, där 12-åriga Mae Anne bor, men grödan har nu förstörts och det kommer att ta åtta till tio år för att plantera och skörda nya. Detta innebär att familjer som Mae Annes har liten eller ingen inkomst.

Mae Anne berättade för Plan hur tyfonen Haiyan har påverkat hennes by, hennes familj och hennes skolgång:

- Vår by var vacker, men det är den inte längre. Allt jag vill är att mina grannar som har förlorat sitt hus, ska få ett nytt hem igen. Jag vill ha tillbaka kokospalmerna, eftersom det är det enda vi har och som vi kunde odla, men gården är borta nu.

- Vi kan inte gå skolan längre. Jag förlorade mina böcker och annat skolmaterial. Jag saknar skolan. Jag saknar lärarna och lektionerna. Istället för att gå till skolan gör jag mina sysslor och sen går jag runt med mina vänner för att se vad som händer. Just nu känner jag att det inte finns någon framtid här, men om vi arbetar hårt, så kan vi återhämta oss.

Tyfonen Haiyan, som drog in över Filippinerna den 8 november 2013, är den kraftigaste storm som världen upplevt i år. Den har lämnat omfattande förödelse efter sig. Tusentals människor har förlorat sina liv och upp till 14,9 miljoner människor beräknas vara drabbade. 4,13 miljoner har tvingats lämna sina hem. Samtliga Plan Filippinernas programområden, med omkring 40 000 fadderbarn, är drabbade och alla fyra provinser (Östra Samar, Västra Samar, Cebu och Leyte) har påverkats.

Plan placerade ut förnödenheter innan Haiyan slog till, vilket möjliggjorde att man omedelbart kunde förse tusentals nödställda med dricksvatten, hygienartiklar och tält. Sedan dess har förnödenheter levererats till tusentals. Målet är att hjälpinsatserna ska nå 250,000 människor, varav 105 000 barn. Plan arbetar även med myndigheter för att säkerställa uppbyggandet av bostäder och skolor.

I genomsnitt drabbar 20 tyfoner Filippinerna varje år, och två eller tre av dem har förödande effekt. Haiyan är den mest kraftfulla i år. Plan har arbetat i Filippinerna sedan 1961. Projekten gynnar cirka 420 samhällen i landet och mer än 80 000 familjer.

För högupplösta bilder och ytterligare information, vänligen kontakta:

Ulrika Belin, presskontakt Plan Sverige
Email: ulrika.belin@plansverige.org
Mobil: 072-176 85 56


Plan arbetar för att stärka barns rättigheter och bekämpa fattigdom i 50 länder i Afrika, Asien och Latinamerika. Vi arbetar på lokal nivå med 84 miljoner barn och deras familjer. Plan är en av världens största barnrättsorganisationer och är politiskt och religiöst oberoende. Allt vårt arbete utgår ifrån FN:s barnkonvention.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera