Skip to main content

EU:s ledare uppmanas att föra världens barns talan i budgetförhandlingarna

Pressmeddelande   •   Feb 06, 2013 08:00 CET

Mer pengar till jordbruk och regioner – och miljardbesparingar i biståndet. Så ser det senaste förslaget till EU:s långtidsbudget ut. Internationella barnrättsorganisationen Plan varnar för att minskat EU-bistånd kommer att drabba de allra mest utsatta - inte minst barnen.   

På toppmötet i Bryssel 7-8 februari samlas EU:s statschefer för att försöka fatta beslut om EU:s långtidsbudget, som ska gälla från 2014-2020. Men de utsattas röster saknas vid förhandlingsbordet:

- EU vänder utvecklingsländerna ryggen. Vi såg vid det senaste toppmötet i november att biståndet får större nedskärningar än andra områden eftersom ingen verkar vara beredd att försvara de rättigheter och intressen som världens mest utsatta människor, säger Karen Schroh, chef för Plans EU-kontor i Bryssel.

Med tanke på den ekonomiska krisen var nedskärningar i biståndet väntade, men det som förvånar är att biståndsbudgeten föreslås minska oproportionerligt mycket jämfört med exempelvis stödet till jordbruket.

- I tider av åtstramningar är EU:s  ledare ute efter att göra besparingar, men dessa får inte göras på bekostnad av barns möjligheter till utveckling och överlevnad, säger Anna Hägg-Sjöquist, generalsekreterare för Plan Sverige.

EU:s utvecklingsbistånd fungerar och behövs
När bistånd använts klokt har det en katalytisk effekt genom att hjälpa människor att ta sig ur fattigdom. Några exempel på vad EU:s bistånd har bidragit till 2004-2009:

•   9 miljoner barn har kunnat börja i grundskolan och över 720 000 grundskolelärare har utbildats. Utbildning är en av de viktigaste byggstenarna för hållbar utveckling.
•   10 miljoner kvinnor har fått rådgivning kring familjeplanering och 4 miljoner förlossningar har assisterats av utbildad personal.  
•   Mer än 31 miljoner människor har fått tillgång till rent dricksvatten och över 9 miljoner har fått tillgång till toalett.

I ett öppet brev till EU: s stats-och regeringschefer har generalsekreterare från 11 Plan-kontor i Europa uppmanat delegationerna att visa globalt ledarskap med argumentet att EU inte kan spela en ledande roll i världen utan att visa ett starkt engagemang för våra partnerländer i syd. Plans ståndpunkt är att EU bör förkasta nuvarande förslag och enas kring EU-kommissionens förslag om ett bibehållet bistånd.

För mer information, kontakta Sofia Klemming Nordenskiöld, pressansvarig Plan Sverige:
Tel: 0768-60 55 60 Epost: sofia.nordenskiold@plansverige.org

Plan arbetar tillsammans med barn på lokal nivå i 50 länder i Afrika, Asien och Latinamerika. Arbetet bidrar till att 84 miljoner barn och deras familjer får möjlighet att själva förbättra sin livssituation. Plan är en av världens största barnrättsorganisationer, politiskt och religiöst oberoende, och arbetar enligt FN:s barnkonvention.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy