Skip to main content

”Hjälp Haiti” – gemensam insamling för Haiti i unikt samarbete mellan 14 organisationer och TV4-Gruppen

Pressmeddelande   •   Jan 21, 2010 10:45 CET

Med anledning av den omfattande humanitära katastrofen i Haiti samordnar nu FRII, Frivilligorganisationernas Insamlingsråd, en gemensam insamlingskampanj för de av sina medlemsorganisationer som är aktiva i katastrofarbetet. Syftet är att bistå katastrofens offer och på sikt kunna bidra till återuppbyggnaden av landet. Pengarna som samlas in kommer att fördelas mellan de 14 organisationer som deltar i kampanjen och är aktiva i katastrofarbetet i Haiti. Insamlingen sker i samarbete med TV4-Gruppen.

De organisationer som medverkar i denna gemensamma insamlingsaktion är: ActionAid, Erikshjälpen, Frälsningsarmén, Hoppets Stjärna, Läkarmissionen, Plan Sverige, PMU InterLife, Rädda Barnen, Röda Korset, Skandinaviska Barnmissionen, SOS-Barnbyar, Svenska FN-förbundet, Svenska Kyrkan och Unicef Sverige. Dessa organisationer är alla medlemmar i FRII och bistår de drabbade människorna i Haiti med olika insatser avhängigt av det stöd som nu behövs och av organisationernas kompetens.

- Vi vill göra det enkelt för svenskarna, både privatpersoner och företag, att visa sitt stöd för Haiti. Det här är en katastrof utöver det vanliga och då krävs insatser utöver det vanliga. Genom att samla 14 organisationer i en gemensam insamling behöver den enskilde individen inte välja en eller ett par organisationer att stödja. Bidraget går istället till alla 14 organisationer som tillsammans representerar en stor bredd i hjälpverksamheten till Haiti, säger Erik Zachrison, generalsekreterare i FRII.

Insamlingen startar redan nu, men får extra stort fokus i lördagens Nyhetsmorgon lördag – Hjälp Haiti i TV 4 (klockan 09.00 – 11.30). Programledaren Lasse Bengtsson och gäster ägnar hela programmet åt jordbävningskatastrofen, hjälparbetet och insamlingen. I programmet på lördag får tittarna se hur hjälporganisationerna arbetar, dels genom studiointervjuer dels genom direktrapporter från Haiti. Tittarna erbjuds också att ställa frågor till organisationerna via en chatt.

- Det som hänt i Haiti, och det människorna där nu går igenom, saknar dessvärre motstycke. Att tillsammans med FRII kunna bidra till att de organisationer som redan är på plats kan intensifiera sina hjälpinsatser är oerhört angeläget. Tillsammans med FRII ber vi nu hela svenska folket – såväl företag som privatpersoner - om hjälp, säger Gunnar Gidefeldt, kommunikationsdirektör på TV4-Gruppen.

Så här kan man bidra till den gemensamma insamlingen ”Hjälp Haiti”:
Sätt in valfritt belopp på Pg 90 01 82 – 7 eller Bg 900-1827 (kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll)
SMS:a HAITI50 till 72955 (50 kr) eller SMS:a HAITI100 till 72955 (100 kr) Under sändningen på lördag kommer det även att finnas telefonnummer för den som vill ringa in en gåva.

För mer information kontakta:

Erik Zachrison, Generalsekreterare FRII, 0708 – 773 180
Maria Ros Jernberg, Kommunikationsansvarig, FRIIs projektledare för ”Hjälp Haiti”, 0733 - 666 110
Magnus Törnblom, ansvarig företagsinformation TV4-Gruppen 070 – 266 27 12

---
Frivilligorganisationernas Insamlingsråd, FRII, är en intresseorganisation för Sveriges insamlingsorganisationer. Rådet har 103 medlemsorganisationer. FRII arbetar för etisk och professionell insamling och har som uppgift att verka för ett gynnsamt klimat i vårt land för frivilligarbete och för insamling. Alla medlemmar i FRII har 90-konto och tillämpar även FRIIs Kvalitetskod. De övergripande principerna i kvalitetskoden är respekt, öppenhet, kvalitet och engagemang. Syftet med koden är att öka transparensen och öppenheten i organisationerna och bygga förtroende hos organisationernas givare.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy