Skip to main content

Ny rapport: Miljontals flickor i utvecklingsländerna stängs ute från städernas och internets möjligheter – bara för att de är flickor

Pressmeddelande   •   Sep 22, 2010 09:24 CEST

Varje vecka lämnar tre miljoner människor landsbygden för ett bättre liv i städerna och idag bor fler människor i städerna än på landsbygden. Samtidigt skapar ny teknik ständigt nya möjligheter för människor i utvecklingsländerna. Men de möjligheter som staden och internet ger gynnar inte redan marginaliserade flickor och unga kvinnor, visar barnrättsorganisationen Plans nya rapport ”Digital and Urban Frontiers: Girls in a Changing Landscape” som belyser hur tillgången till ny teknik och städernas explosionsartade tillväxt påverkar flickor och unga kvinnor.

– Ny teknik skapar stora möjligheter att ta till sig information och delta i samhället. Men flickor som lever i utsatthet får sällan tillgång till de fördelar som den nya tekniken medför, vilket gör att de halkar efter pojkarna. Att leva i stadsmiljö innebär också ett bättre liv för många, men miljontals flickor löper samtidigt stor risk att utsättas för våld och övergrepp, säger Diana Amini, projektledare för kampanjen ”För att jag är en flicka” på Plan Sverige.

Ny teknik
Tillgången till ny teknik ger ökade möjligheter för både flickor och pojkar i utvecklingsländerna. Det handlar bland annat om att söka jobb, minska isolering och att skaffa sig information. Men möjligheterna är mer begränsade för flickor än för pojkar – av Internetanvändarna i Mellanöstern är endast 6 procent flickor, i Asien 22 procent flickor och i Latinamerika 38 procent. Anledningen är ofta att flickor har sämre ekonomiska förutsättningar än pojkar, för att köpa t.ex. en mobiltelefon eller att de förväntas hjälpa till i hushållet och därmed inte har lika mycket fritid som pojkar.

Städerna
Ett liv i staden medför både möjligheter och risker. Flickor i städer får till exempel lättare tillgång till ny teknik och utbildning, de gifter sig senare och får större tillgång till sjukvård än flickor på landsbygden. Men livet i staden medför även risker i form av fattigdom, att hamna på gatan och av att utsättas för våld och sexuella trakasserier. Enligt studier i rapporten uppger t.ex. 95 procent av de flickor som bor på gatan i Etiopien att de utnyttjats sexuellt.

 

Kontakter:

Diana Amini, projektledare ”För att jag är en flicka”, Plan Sverige 0709-34 91 44

Helena Mehra, pressinformatör, Plan Sverige 0707-66 89 97

 

Om rapporten
År 2007 lanserades Plans globala kampanj "Because I am a girl” som belyser situationen för de miljontals utsatta flickor som lever i de fattigare delarna av världen. Nya rapporter publiceras årligen fram till 2015, året då FN:s millenniemål ska vara uppnådda.


Plan är en internationell barnrättsorganisation som arbetar för och tillsammans med de mest utsatta barnen i världen. Plan möjliggör att 13 miljoner barn och deras familjer själva kan påverka och förbättra sin livssituation. Plan Sverige startade sin verksamhet 1997. Läs mer om oss på www.plansverige.org

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy