Skip to main content

Plan Sverige får 22 miljoner kronor av PostkodLotteriet

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2013 09:35 CET

Igår samlades PostkodLotteriets förmånstagare för årets utdelning där 40 organisationer fick dela på ett överskott på drygt en miljard kronor. Utöver basstödet på 14 miljoner kronor tilldelas Plan även 8 miljoner för ett projekt mot barnäktenskap i Pakistan. Den totala utdelningen på 22 miljoner innebär en ökning med 8 miljoner för Plan jämfört med året innan.

- Självklart är vi oerhört nöjda med årets utdelning. Postkodlotteriets stöd är otroligt viktigt för vår verksamhet och gör det möjligt för oss att hela tiden utveckla vårt arbete och i slutändan nå fler barn, säger Anna Hägg-Sjöquist, generalsekreterare för Plan Sverige.

Plans projekt i Pakistan är en del av satsningen på flickors rättigheter inom ramen för den internationella kampanjen Because I am a Girl. Projektet syftar till att göra direkt skillnad för flickor som riskerar att ingå barnäktenskap samtidigt som man vill åstadkomma långsiktig förändring genom att påverka attityder och lagstiftning kring barnäktenskap i landet.

- Barnäktenskap har länge pekats ut som ett allvarligt hinder mot flickors skolgång. Det är även en starkt bidragande faktor till att den vanligaste dödsorsaken bland flickor i utvecklingsländer är graviditetsrelaterad. Flickor som gifts bort i tidig ålder har svårt att hävda sina rättigheter och ta sig ur fattigdom, därför inleder vi vårt projekt i Pakistan, säger Anna Hägg-Sjöquist.

PostkodLotteriet bidrar även till en rad andra program i Plans regi som katastrofförebyggande arbete för barn i Moçambique och Filippinerna. Andra projekt handlar om att stödja barn bland minoritetsgrupper i Latinamerika och Asien.

För frågor kontakta:
Sofia Klemming Nordenskiöld, pressansvarig Plan Sverige, 0768-60 55 60

Plan arbetar tillsammans med barn på lokal nivå i 50 länder i Afrika, Asien och Latinamerika. Arbetet bidrar till att 84 miljoner barn och deras familjer får möjlighet att själva förbättra sin livssituation. Plan är en av världens största barnrättsorganisationer, politiskt och religiöst oberoende, och arbetar enligt FN:s barnkonvention.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy