Skip to main content

Plan uppmärksammar barns röster om klimatförändringarna

Pressmeddelande   •   Nov 15, 2010 10:24 CET

Om mindre än en månad hålls nästa stora FN-möte i Mexico om hur världens utsläpp av växthusgaser ska minska. Men ofta saknas barns perspektiv i de internationella klimatförhandlingarna. Plan har tagit fram en unik rapport som återger barnens upplevelser och synpunkter.

Barn i de värst drabbade länderna ser ofta klimatförändringarna tydligare i sin vardag än vuxna. Barnen rör sig mycket utomhus och ser bland annat hur omgivningarna och vattnet förändras vid flodbäddarna där de leker. I Plans studie intervjuas barn i Kenya och Kambodja om hur deras vardag påverkas.

Sämre tillgång till mat och utbildning och högre risker att utsättas för sexuella övergrepp, är några av de faktorer som drabbar barnen, vilket betyder att klimatförändringarna i sin tur kränker barns rättigheter. Allt från rätten till överlevnad till rätten till utbildning och rätten att bli lyssnad på.

I Plans arbete med att minska människors utsatthet vid klimatförändring och katastrofer, är barn aktiva i att identifiera risker, föreslå lösningar, informera och genomföra förändringar. Bland annat deltar barn genom att göra riskkartor över sina närområden. Med hjälp av dem kan närmiljön göras säkrare.

– Många barn är väldigt engagerade och motiverade att skapa ett säkrare och mer klimatsmart samhälle. Forskningen visar också att barn är duktiga både på att upptäcka risker och på att komma på bra strategier för att minska riskerna, säger Julia Daniels, projektledare på Plan Sverige.

Mellan år 2000 och 2010 drabbades 175 miljoner barn av katastrofer till följd av den globala uppvärmningen. Större katastrofer uppmärksammas, men hur vardagen för miljontals barn sakta förändras och skapar sämre förutsättningar talas det sällan om.

- Klimatförändringen påverkar oss och om vi inte är involverade kommer vi att bo i en öken i framtiden, så vi måste göra något nu som hindrar vår mark från att bli en öken. Floderna har sinat och sandutvinningen har ökat, det har gjort att många barn har slutat skolan för att arbeta med att lasta bilar med sand vid floderna, säger Samuel 14, Machakos, Kenya

Hela rapporten “Child Rights and Climate Change Adaption: Voices from Kenya and Cambodia” finns att ladda ner på Plansverige.org/barnochklimat

närvarar under FN:s klimatförhandlingar
Under FN:s klimatförhandlingar i Mexiko nov/dec, arrangerar Plan inom nätverket Children in a Changing Climate ett seminarium om att involvera barn och unga i diskussioner och arbete med klimatförändringen. Seminariet bygger på Plans program där barn och unga driver klimatanpassning och på kunskap om hur barns röster bidrar till effektiva insatser för att skapa säkra och hållbara samhällen.

Datum: tisdag 7 dec 11.30-13.00, Cancun, Mexiko

Så kan du hjälpa
SMS:a Klimat till 72910 för att stödja Plans klimatsatsning.
Bli katastroffadder för 100 kronor eller mer varje månad och följ resultaten i rapporter. Dina pengar går till en global katastroffond som årligen stödjer Plans katastrofinsatser över hela världen. Du bidrar till Plans långsiktiga arbete för att hjälpa drabbade vid katastrofer att komma igång med vardagen igen samt förebyggande insatser för att mildra effekterna av framtida katastrofer. En del av detta är att lära barn och unga om riskerna som finns i deras närområden.

Kontakt
Helena Mehra, pressekreterare Plan Sverige 070-766 89 97
Julia Daniels, Projektledare Opinionsbildande kampanjer, Plan Sverige 08-58 77 55 76

Plan är en internationell barnrättsorganisation som arbetar för och tillsammans med de mest utsatta barnen i världen. Plan möjliggör att 13 miljoner barn och deras familjer själva kan påverka och förbättra sin livssituation. Plan Sverige startade sin verksamhet 1997. Läs mer om oss på www.plansverige.org

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera