Skip to main content

Så hanterar vi Haiti-bidragen

Pressmeddelande   •   Jan 25, 2010 10:12 CET

Som insamlande organisation är vi på Plan beroende av frivilliga bidrag från en generös allmänhet. Genom oss kommer dina pengar till nytta. Det är ett stort ansvar som vilar på oss att förvalta ditt förtroende och just därför vill vi vara helt öppna med hur vi använder pengarna. Du ska aldrig behöva undra.

Insamlingen för dem som utsatts för jordbävningskatastrofen i Haiti är på många sätt inget nytt för oss utan följer våra väl uppsatta rutiner. På andra sätt är den unik eftersom inte alla katastrofer får samma utrymme i media – något som vi försöker använda till vår fördel och, på så vis, kunna skicka mer pengar direkt till Haiti.

Ju fler gåvor desto bättre

För dig som givare så är det förstås viktigt att veta hur mycket av ditt bidrag som når fram till länderna och att ditt bidrag gör nytta – och därmed används på bästa sätt.

Att säga att insamlande medel oavkortat går till ändamålet vore fel då det är två slags kostnader som tillkommer när man samlar in pengar.  Båda är viktiga för insamlingens resultat – både i hur mycket pengar vi kan få in och att pengarna verkligen gör nytta.

Två olika kostnadstyper

Först och främst behöver vi använda en del medel för att kunna starta insamling som att till exempel köpa annonsutrymme på webben, i tidningar, producera annonser, göra utskick till potentiella givare eller dylikt. Dessa kostnader är så kallade insamlingskostnader. Under detta verksamhetsår så har vi räknat med att dessa kostnader kommer uppgå till totalt 9 procent av våra totala intäkter.

Sedan behöver vi administrera alla bidrag, se till att det används på bästa sätt, följa upp hur våra insamlade medel används och rapportera tillbaka till de olika givarna. De kostnader som uppstår kallas då administrationskostnader. Under detta verksamhetsår så räknar vi med att våra samlade administrationskostnader uppgår till 6 procent av våra totala intäkter.

Mycket låg insamlingskostnad för Haiti

I vår pågående insamling till Haiti har vi dock fått mycket gratisutrymme i media och även annonsutrymme till starkt reducerat pris, vilket normalt sätt är mycket svårt att få. Vi har också fått hjälp med vår insamling för Haiti av våra faddrar, företag och andra partners.

Storleken på katastrofen gör också att många tjänsteleverantörer som vi använder avstår vinst, något som gör att det kommer in mer pengar till oss. Ett exempel på det är att alla telebolagen i Sverige har kommit överens om att de inte ska ta ut någon avgift när man skänker med SMS. I vanliga fall tar telebolagen ut omkring tio kronor per SMS för att förmedla betalningen. Det betyder att varje krona du skänker kommer fram till oss.

Sammantaget innebär att, för just denna insamling, så kommer vi ha betydligt lägre insamlingskostnader än vad vi budgeterat för.

Vi granskas gärna

För att få ha ett 90-konto i Sverige så finns ett krav från Svensk Insamlingskontroll (SFI) att insamlings- och administrationskostnaderna inte får överstiga 25 procent – ett mål som Plan Sverige klarar med god marginal. SFI granskar att insamlingen är effektiv och att de pengar du bidrar med går dit de ska.

Plans räkenskaper granskas av såväl interna som externa revisorer för att garantera att alla pengar hamnar där de ska. De interna revisorerna arbetar på Plans huvudkontor och följer regelbundet upp samtliga Planländers ekonomi. De interna revisorerna fungerar som en självständig enhet och de har i sin tur egna personer anställda ute på regionkontoren. Tillsammans gör de regelbundna planerade besök – men de gör också oanmälda stickprovskontroller.

Vi förklarar gärna mer!

Om det är något du undrar över så kontakta Plan Sverige så ska vi göra vårt yttersta för att svara på dina frågor. Du når oss på telefon 08-58 77 55 00.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.