Skip to main content

Skolvåld ger förödande sociala och ekonomiska konsekvenser för hela länder

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2010 10:51 CEST

Ny rapport från Plan: Varje år utsätts 350 miljoner barn för våld eller övergrepp i skolan. Skolvåld påverkar elever negativt världen över. Det kränker inte bara ett barns rättigheter utan utgör även ett hinder för att uppnå internationella mål, till exempel Millenniemålet att alla barn ska gå i grundskola 2015.

Men konsekvenserna av våld i skolan är inte bara förödande för individen – utan ger även sociala och ekonomiska konsekvenser för hela länder. En rapport från Plan, The Economic Impact of School Violence, fokuserar på de ekonomiska konsekvenserna av våld i skolan för dess offer, skolorna, samhällena och för de olika ländernas regeringar.

Rapporten visar att samhället drabbas ekonomiskt genom att barn som utsätts för våld i skolan blir mindre motiverade och får högre frånvaro, sämre inlärningsförmåga och löper större risk att avsluta sin utbildning i förtid. Dessutom uppnår barn som tvingas studera i en våldsam miljö sämre resultat än andra. Tillsammans bidrar dessa faktorer till sämre prestationer. Dåliga prestationer riskerar i sin tur att skapa en negativ spiral – till exempel är låg närvaro bland flickor i skolan kopplat till högre grad av barnafödande vid unga år, vilket bidrar till sämre hälsa bland flickorna och deras barn samt en sämre hushållsekonomi för flickan.

Rapporten har även studerat vad ett samhälle riskerar att förlora för varje barn som slutar skolan på grund av våldet. Det inkluderar lägre förmodad inkomst för individen, vilket ger ett lägre bidrag till landets tillväxt, lägre bidrag till skatteintäkterna samt större sannolikhet att offret kommer att kosta medel i form av bidrag eller liknande till skillnad mot den som går ut skolan.

Att investera i att förebygga skolvåld är mer effektivt – både socialt och ekonomiskt – än att betala för konsekvenserna. Plans globala kampanj Learn Without Fear startades i oktober 2008, för att eliminera alla former av våld mot barn i skolan. Idag pågår kampanjen i 44 länder och har nått 94 miljoner människor genom radio, tv, broschyrer, utbildningar och workshops. Barn deltar i alla delar av kampanjen – från kampanjplanering i Malawi och Egypten till att sända radioprogram i Senegal och delta i konstutställningar i Asien. Genom att arbeta med skolor, lokalsamhällen och regeringar visar kampanjen att det går att stoppa våld mot barn i skolan om man engagerar och utbildar de som kan förhindra våldet.

Sedan den globala kampanjen startades för två år sedan, har över 390 miljoner barn gynnats av lagstiftning som skyddar dem från olika former av våld i skolan. Nästan 20 000 lärare har utbildats i fredlig pedagogik och 18 335 skolor har medverkat i kampanjen för att skapa tryggare skolor.  Totalt har hela 94 miljoner människor nåtts av kampanjens budskap att barn har rätt att skyddas från våld i skolan.

 

Kontakt: Helena Mehra, pressekreterare Plan Sverige, 070-766 89 97

Plan är en internationell barnrättsorganisation som arbetar för och tillsammans med de mest utsatta barnen i världen. Plan möjliggör att 13 miljoner barn och deras familjer själva kan påverka och förbättra sin livssituation. Plan Sverige startade sin verksamhet 1997. Läs mer om oss på www.plansverige.org

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera