Skip to main content

Studieresa till Nicaragua och Plans arbete för barns rättigheter

Pressmeddelande   •   Apr 02, 2009 16:03 CEST

I april gör Plan Sverige en resa till Nicaragua. Du som är journalist är välkommen att studera hur arbetet för att stärka barns rättigheter och utveckling går till i praktiken. Plan är en internationell barnrättsorganisation som arbetar för och tillsammans med de mest utsatta barnen i världen.

Under resan till Nicaragua kommer vi att besöka en mängd olika projekt som Plan bedriver där. De handlar om mikrofinansiering, matsäkerhet- och näringslära och födelseregistrering, om arbete mot våld i skolor, riskreducering, barns säkerhet och barns deltagande. Resan innehåller besök på svenska ambassaden i Managua, träff med ungdomar som jobbar förebyggande mot hiv, besök på kaffekooperativ och en workshop med Plans lokala volontärer. Utmärkande för Plan är att hela 98 procent av de anställda är lokalt rekryterade. Vi kommer att möta barn och ungdomar, Plananställda, lärare, föräldrar och ambassadanställda.

Resan pågår 14-29 april, och det är möjligt att bara delta under en del av tiden om man så vill. Beräknad kostnad för resa och vistelse under fem dagar, alla måltider och resor i Nicaragua inkluderade, är cirka 18 000-20 000 kronor.

Fattiga också på rättigheter

Fattigdom handlar inte bara om brist på pengar. Fattigdom är också att sakna rättigheter och att inte kunna påverka sin framtid. Plan anser att det är minst lika viktigt att stå upp för barns rättigheter som att till exempel bygga skolor eller utbilda lärare, och vårt verktyg i arbetet mot kränkningar av barns rättigheter är FN:s barnkonvention. Plans arbete fokuserar på att angripa orsakerna till barns och ungas fattigdom samt att motverka andra kränkningar av deras rättigheter. Det görs till exempel genom att öka tillgången till god hälsa och utbildning, skapa en trygg närmiljö och kämpa mot alla former av diskriminering, våld och övergrepp.

Barnkonventionen 20 år

I år fyller Barnkonventionen 20 år. Den slår fast vilka rättigheter varje barn ska ha, och har ratificerats av samtliga världens länder utom två. Konventionen bärs av fyra huvudprinciper som uttrycks i följande artiklar:

  • Artikel 2 slår fast att alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras.
  • Artikel 3 anger att det är barnets bästa som ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barnet.
  • Artikel 6 säger att varje barn har rätt att överleva, leva och utvecklas. Artikeln handlar inte bara om barnets fysiska hälsa utan också om den andliga, moraliska, psykiska och sociala utvecklingen.
  • Artikel 12 handlar om barnets rätt att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor som berör honom eller henne. Hänsyn ska tas till barnets ålder och mognad (källa: BO).

Preliminärt program bifogas, samt ett faktablad om Plan Sverige. Läs mer om Plans arbete i Nicaragua: http://www.plansverige.org/wherewework/karibienlatinamerika/nicaragua/

För intresseanmälan eller mer information kontakta:
Åsa Malmqvist, projektledare gruppresor, 08-58 77 55 03, asa.malmqvist@plansverige.org
Aurora Carlström, pressekreterare, 08-58 77 55 25, aurora.carlstrom@plansverige.org.

Varmt välkommen!

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Integritetspolicy</a>.