Skip to main content

Svenska föräldrar vill att politiker lyssnar till barns åsikter

Pressmeddelande   •   Nov 18, 2011 13:39 CET

Fyra av fem svenska föräldrar vill att politiker och beslutsfattare lyssnar mer till barns åsikter när de fattar beslut som rör barnen, enligt ny statistik från barnrätts-organisationen Plan. Detta ställningsstagande får starkt stöd i FN:s konvention om barnets rättigheter som fastslår att barn har rätt att påverka alla beslut som gäller dem.

FN:s konvention om barnets rättigheter, Barnkonventionen, säger att barns bästa alltid ska komma främst, och varje barn är lika mycket värt att lyssna till. Barnkonventionen slår fast att barn har rätt att påverka de beslut som rör dem och att deras åsikter ska ges betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad.

Enligt en undersökning som Plan låtit genomföra bland svenska föräldrar anser så många som fyra av fem (79 procent) att politiker och beslutsfattare bör lyssna mer till barns åsikter när det gäller de beslut som rör barnen.  

– Varje barn har rätt att känna att de har möjlighet att påverka sitt eget liv. Om barn och ungdomar blir respekterade och tidigt får lära sig att delta i frågor som berör dem ökar förutsättningarna för utveckling och demokrati, säger Jessica Renborg-Huldt, ansvarig för globala utvecklings- och rättighetsfrågor på fadderenheten på Plan Sverige.

Barns kunskaper kan rädda liv

För att kunna minska risker i samband med katastrofer är startpunken att kartlägga vilka dessa risker är. Plan arbetar framgångsrikt i sina projekt med att göra barns röster hörda för att exempelvis peka ut vilka platser i samhället som är utsatta för risker. Barn känner till sitt närområde och kan se saker som vuxna missar. Ett exempel kan vara att barn som leker märker att vattennivån i den lokala floden har höjts, ett tecken på att en översvämning kan vara på väg. I bland annat Filippinerna och Pakistan bedriver Plan riskreduceringsprojekt tillsammans med barn och ungdomar. I Filipinerna hjälper ungdomar till med att plantera mangroveträd som skydd mot översvämningar.

– Vi kan se mycket goda resultat i våra programländer i arbetet med att ta till vara barns kunskap för att minska riskerna vid katastrofer. Efter översvämningarna i Pakistan organiserar sig barn för att skapa en trygg miljö i flyktingläger. Det är ett exempel på konkreta åtgärder Plan arbetar med. Deltagandet är frivilligt men vi vet att barnen mår bra av att deras kunskap tas till vara på efter en katastrof. Det blir ett sätt att bearbeta det som de varit med om, säger Jessica Renborg-Huldt.

Om undersökningen
1116 föräldrar har svarat på Plans undersökning som genomförts under oktober 2011 i samarbete med undersökningsföretaget SnabbaSvar.

För mer information kontakta:
Jessica Renborg-Huldt, ansvarig för globala utvecklings- och rättighetsfrågor på fadderenheten på Plan Sverige
Tel: 0703-964208
E-post: jessica.renborg-huldt@plan-international.org

Plan är en internationell barnrättsorganisation som arbetar för och tillsammans med de mest utsatta barnen i världen. Plan möjliggör att 28 miljoner barn och deras familjer själva kan påverka och förbättra sin livssituation. Plan Sverige startade sin verksamhet 1997. Läs mer om oss på www.plansverige.org och följ oss på www.facebook.com/PlanSverige.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy