Skip to main content

Odla med barnen för växande välmående och ökad kunskap

Pressmeddelande   •   Mar 23, 2020 16:03 CET

Intresset för att odla tillsammans med sina barn växer. Foto: Plantagen

Intresset för att odla tillsammans med sina barn växer och föräldrar tycker det är viktigt att barnen får lära sig om odling. Att odla med barn ses också som ett viktigt substitut till skärmtid och främjar barnens välmående. Detta är några av slutsatserna som går att läsa i tredje släppet av Plantagens årliga rapport Växttrender för 2020.

För nionde året i rad presenterar Plantagen rapporten Växttrender bestående av en kvalitativ konsumentundersökning med ett riksrepresentativt urval med 2026 respondenter i Sverige samt ett flertal intervjuer med experter inom växter, trender och inredning. Växttrender 2020 är uppdelad i fem delar som släpps löpande under året och denna rapport fokuserar på Odla med barn – för hälsa och välmående.

Odling med barn – ett växande intresse
Svenskarnas intresse för odling ligger fortsatt på en hög nivå, varannan svensk uppges vara intresserad av odling och allra högst är intresset bland barnfamiljer. Det finns ett stort intresse för att odla tillsammans med sina barn och intresset har ökat sedan i fjol. Hälften av alla barnfamiljer odlar med sina barn och ytterligare 31 procent uppger att de skulle vilja göra det Det är inte bara ett intresse – föräldrar anser också att det är viktigt att barn får lära sig om odling.

"Att odla och plantera är ett nytt intresse hos mig och att se något växa är otroligt fint på alla sätt. Vad är då finare än att se detta lilla frö med sitt egna lilla frö ta liv." - Lisa Bengtsson, kreatör och designer.

Odling kan även ses som en variation till tv-apparater, datorer, mobiler och läsplattor. En av fem föräldrar uppger att odling med sina barn minskar barnens tid vid digitala skärmar.

Positiva hälsoeffekter
Forskningen talar sitt tydliga språk – både barn och vuxna mår bra av att omges av grönska. T.ex. påvisas bättre resultat på prov i skolan och ökad förmåga att koncentrera sig på till exempel läxläsning (allra starkast effekt hos barn med ADHD). Barn som exponerats för grönska löper mindre risk att drabbas av psykiska problem i vuxen ålder. 

”Man kan se strukturella skillnader i hjärnan hos barn som vistas mycket i det gröna jämfört med barn som inte gör det.”, säger Marie Löhmus Sundström, forskare Karolinska Institutet.

Majoriteten av de svenska konsumeterna anser att trädgårdsarbete är bra för hälsan. Att pyssla med växter och blommor har ofta återhämtande effekter. Sex av tio konsumenter anser att de känner sig avslappnade av odling och trädgårdsarbete.

Önskan om mer grönska
Rapporten visar att svenskarna vill se mer grönska i princip överallt – på skolor, i stadskärnor och i kvarteret där de bor. Man kan se att svenskarna har en ökad förståelse för hur växter och blommor i ens omgivning påverkar en.

Många vill ha mer grönska i området där de bor. Allra störst är längtan bland de som är ensamstående med barn. 64 procent av dessa vill se mer grönska i närheten av sin bostad.

Om Växttrender 2020
Rapporten har tagits fram tillsammans med HUI Research och profilerna Stefan ”Trendstefan” Nilsson (trendexpert), Lotta Fabricius (sakkunnig biodling och pollinering), Anders Røyneberg (författare och influencer inom växter och odling), Tina Stuestøl (influencer inom inredning och trädgård), Belinda Jakobsen (influencer inom trädgård och inredning), Kristine Engemann (forskare inom natur och barns psykiska hälsa), Jannice Wistrand (influencer inom trädgård och inredning), Helle Tjaberg (redaktionschef på Maison Interiør), Mare Löhmus Sundström (forskare inom naturens stressreducerande och hälsofrämjande effekter), Fanny Zedenius och Simon Werbart Flato (influencers inom trädgård och inredning).

Bilder och rapporten finns att ladda ner här: https://bit.ly/33Lvb8L

Nästa del av Växttrender handlar om Växttrender Inomhus 2020 och kommer att släppas under september månad.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Hanna Aronsson, presskontakt, Micael Bindefeld AB
Tel: 070 769 92 28
Mejl: hanna.aronsson@bindefeldab.se 

Plantagens vision är att förbättra livet med växter. Det finns mycket att välja på för både inom- och utomhusbruk till riktigt bra och konkurrenskraftiga priser. Bara i Sverige har Plantagen 47 butiker från Umeå i norr till Malmö i söder. Plantagens affärsidé är att erbjuda inspiration i kombination med ett brett sortiment av allt som behövs för att få rätt växter för allas hem, balkong eller trädgård.