Skip to main content

Ny yrkeshögskoleutbildning ska ge fler vuxna i klassrummet

Pressmeddelande   •   Okt 12, 2016 07:48 CEST

Lärarbristen i Sverige är omfattande. Redan om tre år kan det saknas närmare 60 000 lärare, enligt Utbildningsdepartementet. Med hjälp av lärarassistenter kan man fördela arbetet bättre så att lärarna får mer tid för undervisning. Därför har Vårdyrkeshögskolan, som ingår i Plushögskolan, ansökt om att starta en lärarassistentutbildning i Linköping.

Thérese Kälvelind är utbildningsledare på Plushögskolan i Linköping och är en av dem som har varit med och utformat den nya utbildningen Lärarassistent med fokus på administration och integration.

– Tanken är att lärarassistenterna ska kunna underlätta för de verksamma lärarna i skolan. Det tror vi kan ge flera positiva effekter, till exempel att elevernas kunskapsresultat kan öka genom att lärarna får mer tid till det pedagogiska arbetet. Eleverna presterar bättre när de blir sedda och får den hjälp de behöver, något som den här typen av tjänst skulle kunna ge mer utrymme för, berättar hon.

Olika definitioner av yrkesrollen

Idag söker många skolor lärarassistenter och skolassistenter, men bilden av vad som ingår i yrket varierar mellan skolorna. I en del platsannonser efterlyses nya medarbetare som kan ha administration i fokus, i andra innefattar rollen många olika arbetsuppgifter, alltifrån att vikariera till att vara ett stöd på skolgården och i klassrummet. Lärarförbundets definition av yrket omfattar många administrativa uppgifter, men den utbildning Plushögskolan ansökt om att starta är bredare än så för att lärarassistenterna ska kunna avlasta lärarlaget inom flera områden.

– Plushögskolan har ansökt om att få starta utbildningen under 2017, och innehållet är redan klart. Utbildningen ska bland annat ge de studerande en bred förståelse för skolans organisation, styrdokument och samspelet mellan lärare och elev, berättar Thérese Kälvelind.

Studenterna får även lära sig om kommunikation, aktuell lagstiftning och barn och ungas behov ur ett värdegrunds- och inkluderingsperspektiv. Utbildningen leder till en yrkesroll med specialiserad kunskap om skolans organisation, skolan som mötesplats och med barn och ungdomars lärande i fokus.

Minska lärarnas arbetsbelastning

I de kompetenskrav som ska uppfyllas när studenterna examineras från utbildningen står bland annat att lärarassistenterna ska kunna interagera med och vara ett stöd för eleverna både i och utanför klassrummet. De ska också kunna motivera och stötta eleverna samtidigt som de ska ha administrativ förmåga och vara flexibla när det behövs. Det står också att de ska ha god förståelse för lärarens roll, för även om lärarassistenterna ska kunna avlasta lärarna så är det fortfarande lärarna som leder det pedagogiska arbetet.

Förslaget om en ny utbildning inom området styrks av Lärarförbundet som förespråkar yrkesrollen. Syftet med att införa yrkesrollen är inte att öka antalet lärarledda timmar på skolorna utan är en lösning för att minska belastningen på lärarna.

– På Plushögskolan ser vi många fördelar med att bedriva utbildningen inom ramen för yrkeshögskolan. Fördelen med yrkeshögskoleutbildningar är att de regleras utifrån det nationella och regionala behovet och utbildningsanordnarna tilldelas ett antal starter utifrån det behovet. Det innebär att där det finns en brist på den specifika kompetensen kan dessa utbildningar beviljas efter bedömning av Myndigheten för yrkeshögskolan, berättar Thérese Kälvelind.

Plushögskolan är en av Sveriges största privatägda yrkeshögskolor. Vi bedriver YH-utbildningar i nära samverkan med arbetslivet. Nio av tio av våra studenter får jobb efter examen. Det tror vi beror på att näringslivet är med och formar utbildningarna efter marknadens behov, att våra föreläsare har branschaktuell kunskap och att våra studenter tillbringar en stor del av utbildningstiden på företag i branschen. 

Plushögskolans YH-utbildningar bedrivs under våra tre varumärken, Affärshögskolan, Teknikhögskolan och Vårdyrkeshögskolan. 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy