Skip to main content

Offer är ingen slutstation – Kongos kvinnor lyfts i PMU:s vårkampanj

Pressmeddelande   •   Feb 25, 2011 09:45 CET

Över en halv miljon kvinnor har våldtagits de senaste tio åren i östra DR Kongo, som ett led i den krigföring som pågår.  Många blir efteråt utstötta från sina hem. De brutala övergreppen ger svåra följder för individer, familjer och hela samhällen. Ändå har situationen länge varit dold för omvärlden. 

I mars och april pågår PMU:s vårkampanj ”Offer är ingen slutstation.” Orden kommer från Denis Mukwege, överläkare vid Panzisjukhuset i Bukavu, Palmepristagare och internationellt känd för sitt arbete för våldtagna kvinnor.

Pengar samlas in till kvinnocentret Dorkas, där drabbade efter sjukhusvistelsen får en ny chans i livet. De kan bland annat lära sig läsa, skriva, sy och starta egen affärsrörelse.

– Genom kampanjen vill vi visa att det finns ett hopp i dessa kvinnor. Med vårt stöd kan de själva bli förändringsaktörer och bygga upp en ny framtid, säger Elisabeth Hammarberg, kommunikationschef på PMU.

Kampanjen ska också ge insikt om orsakerna bakom det sexuella våldet, såsom fattigdom, ojämlikhet och kamp om mineralrika områden där utvinningen går till elektronikkomponenter i väst. FN:s millenniemål, kvinnors rättigheter och situationen i Kongo lyfts genom bland annat filmer, radioprogram, temadagar och konserter.

På Internationella Kvinnodagen, den 8 mars, håller en rad organisationer seminarium om kvinnors situation i Kongo på Historiska museet i Stockholm. Medverkande är bland andra jämställdhetsminister Nyamko Sabuni och EU-minister Birgitta Ohlsson. PMU presenterar sitt arbete, visar nyproducerad film om kvinnor som fått hjälp att gå vidare och samtalar kring ämnet klockan 16.00-17.00 i Röda Rummet. Maria Bard, koordinator för PMU:s humanitära arbete, deltar i en paneldebatt klockan 18.30.

– Denna fråga behöver få ett mycket större utrymme hos politiker och allmänhet. Seminariet blir ett viktigt tillfälle att väcka gensvar för kampanjen, säger Elisabeth Hammarberg.

Kongos kvinnor står i fokus även under 2012 och 2013 års vårkampanjer.

För mer information kontakta Elisabeth Hammarberg: 08-6089624, elisabeth.hammarberg@pmu.se

PMU (Pingstmissionens Utvecklingssamarbete) är en av Sveriges större biståndsorganisationer och är de svenska pingstförsamlingarnas biståndsorgan. Organisationen arbetar tillsammans med lokala församlingar i cirka 165 projekt i cirka 50 länder.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy