Skip to main content

Sida förlänger PMU:s ramavtal med tre år

Pressmeddelande   •   Maj 08, 2014 16:10 CEST

Sida står fast vid sitt beslut om att frånta PMU ramstatus, men förlänger avtalet med tre år för
att ge möjlighet att ställa om verksamheten. Samtidigt gör Sida en ny granskning av PMU:s interna styrning och kontroll eftersom myndighetens och revisionsbyrån PWC:s bild skiljer sig åt markant.

PMU beviljas fortsatt finansiering från Sida till och med år 2017. Efter detta finns möjlighet att söka finansiering exempelvis via SMR, eller att eventuellt söka nytt ramavtal med Sida. Det står klart efter dagens möte mellan myndigheten och PMU.

- Budgeten kan ligga kvar på samma nivå de närmsta tre åren, och ingen förändring kommer att ske i verksamheten under den närmsta tiden. Parallellt med utfasningen av direktavtalet med Sida kommer vi dock att utvärdera hur vi arbetar och välja strategi framåt, säger Niclas Lindgren, direktor. Det är
tydligt att vi behöver komplettera med nya vägar för finansiering eftersom vi inte längre kan förlita oss helt på Sida-medel.

Sida hade före mötet tagit del av underlag från PMU där grunden för att inte förnya ramavtalet ifrågasattes. PMU:s revisorer PWC har också lämnat in ett omfattande dokument där de ger PMU:s interna styrning och kontroll gott betyg och ifrågasätter Sidas kritik. Därför tar Sida nu in en
oberoende konsult för att göra en ny gransking. PMU överväger också att låta en oberoende part granska Sidas bedömning.

- Det är fortfarande otydligt för oss vilka de konkreta skälen är till besluten, men Sida hävdar att det bygger på en helhetsbedömning. Vi kommer dock att föra en fortsatt dialog med Sida i detta och har bjudit in dem för att få en djupare insyn i hur vi arbetar, säger Niclas Lindgren.

Tidigare artiklar om detta:

Myndigheter i samarbetsländer: "PMU:s arbete ger effekt på alla nivåer"

PMU får gott betyg av revisorerna PWC

Fortsatt dialog med Sida om rambeslut

PMU (Pingstmissionens Utvecklingssamarbete) är en av Sveriges större biståndsorganisationer och är de svenska pingstförsamlingarnas biståndsorgan. Organisationen arbetar tillsammans med lokala församlingar i cirka 165 projekt i cirka 40 länder.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera