Skip to main content

Vägen mot en hållbar framtid – så gör Polarbröd världen lite godare

Pressmeddelande   •   Maj 07, 2018 09:13 CEST

Polarbrödskoncernen vill skapa möjligheter att leva gott och sunt, nu och i generationer. Med en lång tradition av norrländskt entreprenörskap och handlingskraft gör Polarbröd mer än bara bröd, för att skapa möjligheter till en uthållig försörjning, idag och i framtiden. Under 2017 togs flera viktiga steg på vägen och juni i år når företaget full potential med tågtransporter.

Polarbrödskoncernen presenterar nu 2017 års hållbarhetsredovisning, ett bevis på hur företaget ständigt jobbar mot en hållbar framtid. Vägen till en hållbar försörjning är lång, men resan är påbörjad.

– Att årligen sammanställa de nyckeltal vi använder för att mäta och följa upp vårt arbete ger oss en bra överblick över var vi befinner oss på resan mot uthållig försörjning, säger Carina Roos, Stabs- och hållbarhetschef på Polarbröd.

Under 2017 antog Polarbröd som första livsmedelsföretag Fossilfritt Sveriges utmaning att ha 100 % fossilfria transporter 2030 men med målet att nå dit senast 2022. Polarbröd har jobbat för detta mål sedan 2012 och planerar att använda olika lösningar för att nå dit. En central del av lösningen är järnväg och där togs ett stort steg under året.

80 % på tåg
Under 2017 utformades samarbetet med speditören DB Schenker om att alla transporter, så långt det är möjligt, ska gå med tåg. Eftersom rälsen inte leder hela vägen till butik kan den maximala omställningen till tåg uppgå till 80 % av alla utgående transporter. Ett mål som uppnås den 1 juni 2018. Samtliga transporter från Norrland till söder om Gävle kommer då att ske med tåg.

Andra områden där Polarbröd jobbar för uthållig försörjning innefattar bland annat omställningen till hållbara material och råvaror, en frysmetod som minimerar svinn och en elförsörjning från egna vindkraftverk.

Sockerrör till plast
Polarbröds ambition är att ha helt fossilfria förpackningar. Vid årsskiftet var 91 % av påsarna tillverkade av plast baserad på den förnybara råvaran sockerrör. Omställningen till 100 % sockerrörspåsar beräknas vara klar under 2018.

Polfärskt® — en hållbar frysmetod
Genom att nyttja naturens egen färskhållning fryses brödet in direkt efter gräddning. På så vis bevaras färskheten, den goda smaken och alla näringsämnen — helt utan konserveringsmedel. Infrysning av bröd möjliggör att baka långa serier, med mindre energiåtgång och spill. Från bagerierna transporteras brödet till lokala fryslager runt om i Sverige i en omsorgsfull, obruten fryskedja. Allt för att minimera svinn och optimera färskhet.

Bakat med egen vindkraft
Polarbrödskoncernen investerade under 2013 - 2015 närmare 160 miljoner i att bygga fyra
vindkraftverk. Syftet med investeringen är att producera lika mycket förnybar el som verksamheten använder sig av och genom denna betydande satsning ta ett större hållbarhetsansvar än att som tidigare köpa förnybar el från andra elproducenter. Vårt sätt att leva idag får inte förstöra framtida generationers möjligheter. Genom att inte nöja sig med att köpa grön el, utan att ta det ett steg lägre tar Polarbrödskoncernen ansvar för klimat och miljö.

Vill du veta mer om Polarbröds hållbarhetsarbete? Läs hela hållbarhetsredovisningen här.

Det här är Polarbrödskoncernen
Polarbrödskoncernen är ett norrländskt familjeföretag med 372 anställda – 49 procent kvinnor och 51 procent män. Koncernen består av Polarbrödsgruppen och två dotterkoncerner; Polarbröd och Polarrenen. Polarbrödsgruppen stöttar koncernens verksamheter och ägare med specialistkunskap och arbetar med att ställa om till uthållig försörjning. Polarbröd bakar och marknadsför goda och sunda bröd- produkter på ett hållbart sätt från Norrland till världen. Polarrenen arbetar med förnybar energi, fastigheter och leasing. Polarkraft producerar, under ett normalår, el från vindkraft motsvarande våra bageriers förbrukning.

Om Polarbröd

Polarbröd är ett familjeföretag med hundraåriga traditioner i norrländsk brödkultur. Under de 46 år det moderna företaget funnits har det vuxit från ett litet familjebageri till Sveriges tredje största producent av matbröd. 2017 omsatte Polarbröd 885 miljoner kronor och bakade drygt 40 000 ton bröd med hjälp av 346 medarbetare.

Polarbröds huvudkontor och största bageri ligger i Älvsbyn. I Bredbyn bakas mjukt och hårt tunnbröd i världens största tunnbrödsbageri. I Umeå finns ett kommunikationskontor och här verkar huvudägarna Karin Bodin och Anna Borgeryd. Utöver brödverksamheten finns även energibolaget Polarkraft AB i koncernen som från hösten 2014 producerar vindel för koncernens behov. Polarbröd är självförsörjande på förnybar energi och vill vara en positiv kraft för omgivningen i omställningen mot en uthållig försörjning.

Utstickarpriset

Familjeföretaget Polarbröd drivs av femte generationen bagarbarn och vill verka i många generationer framöver. Begreppet utstickare är tätt kopplat till Polarbröds verksamhet och används flitigt i Polarbröds bagerier. Sedan 2012 delar Polarbröd ut Utstickarpriset. Utstickarpriset är ett erkännande av modiga människor som går sin egen väg och som visar hänsyn och handlingskraft, nytänkande och uthållighet.