Skip to main content

POLARCOOL AB (PUBL) HAR BESLUTAT ATT PÅBÖRJA UTVECKLING AV MOBILA APPLIKATION (APP)

Pressmeddelande   •   Sep 30, 2019 19:43 CEST

PolarConcussion

PolarCool AB (publ) beslutade vid senaste styrelsemöte, 26 september 2019, att påbörja utveckling av mobila applikation (APP) för att i första hand användas som stöd för idrottaren vid rehabilitering av mild traumatisk hjärnskada (mTBI) och hjärnskakningsrelaterade sjukdomar. APP- utveckling är tänkt att ske i samarbete med en IT- partner.

PolarCool AB (publ) bedömer i dagsläget att APP- utveckling inte kommer påverka bolagets intäkter för 2019 och 2020. Kostnad för utveckling kan idag inte bedömas och är helt beroende av avtalsform med en eventuell IT- partner. PolarCool AB (publ) har inlett preliminära sonderingar med potentiell leverantör. Vidare bedömer bolaget att APP- utveckling kan behöva avbrytas om bolaget inte kan teckna avtal med en IT-partner.

PolarCool AB (publ) har ansökt om varumärke för eventuella framtida lösningar. Ansökan om varumärkesregistrering är ingiven den 22 september 2019. Varor och tjänster som anges för ansökt varumärke – PolarConcussion – är inte något bolaget ger löfte om att utveckla.

PolarCool AB (publ) kommer i nästa kvartalsrapport lämna ytterligare information om beslutad utveckling av mobila applikation (APP).

Denna information är sådan information som PolarCool AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 september 2019.

För mer information

Matz Johansson - VD PolarCool AB (publ)

+46 - 731 - 45 14 93

E-post: matz.johansson@polarcool.se

Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market. 

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market.

Bifogade filer

PDF-dokument