Skip to main content

Hållbarhetsmärkning av PP Pensions fondutbud

Nyhet   •   Maj 12, 2016 13:12 CEST

Vi har märkt våra fonder med PRI som är ett FN-initiativ om ansvarsfulla investeringar (”Principles of Responsible Investments”) och med SWESIF som är en hållbarhetsprofil framtagen av Sveriges Forum för Hållbara investeringar. Du hittar dessa i vår fondkurslista.

Vad innebär PRI och SWESIF (fondens hållbarhetsprofil) i praktiken?

FN-initiativet ”Principles for Responsible Investments” (PRI) är en branschstandard bestående av sex principer som investeraren åtar sig att följa i sina investeringsprocesser. Det handlar framför allt om att ta hänsyn till miljö, mänskliga rättigheter, anti-korruption och bolagsstyrning.

”SWESIFs” hållbarhetsprofil består av ett fondfaktablad som beskriver fondens inriktning vad gäller integrering av ansvarsfulla investeringar. Profilen är utarbetad av SWESIF tillsammans med dess medlemsföretag.

Vad är en hållbar fond?

En hållbar fond har en särskild strategi för att nå en långsiktigt hållbar utveckling i investeringarna som tar hänsyn till kommande generationer utan att göra avkall på god avkastning.

Varför ska jag välja en hållbar fond?

Kanske ser du hållbara fonder som ett sätt att påverka företag att ta ett större ansvar genom att föra en aktiv ägardialog. Eller så vill du helt enkelt inte investera i vissa typer av verksamheter såsom vapen, alkohol, tobak, spel och pornografi. Så här kan du veta om en fond investerar på ett sätt som passar dig:

Se om fonden du är intresserad av och dess fondbolag är med i FN-initiativet, PRI.

Ta del av fondens hållbarhetsprofil (SWESIF) om sådan finns. Håll utkik efter en grön ”bock” i vår kurslista, under rubriken ”Hållbarhet”. Klicka på den och ta del av fondfaktabladet.