Skip to main content

Vita medelålders svenska män som heter Anders - de styr Mediesverige

Pressmeddelande   •   Apr 06, 2016 10:45 CEST

På uppdrag av PP Pension har Frilansgruppen Desken har under februari/mars 2016 genomfört en kartläggning av styret i den svenska mediebranschen. Kartläggningen har rört ålder, kön, etnicitet och bostadsort. Bland annat visar undersökningen på att reklambyråbranschen är mer etniskt öppen bland cheferna än vad dagspressen är, men att andelen makthavare med utländsk bakgrund ändå är väldigt låg.

-Trots att det under de senaste decennierna har invandrat flera miljoner personer till Sverige, har nästan ingen av de svenska mediemakthavarna invandrarbakgrund. Bland de tyngsta cheferna inom dagspressen och etermedierna är andelen noll, vilket är skrämmande, inte minst ur demokratisk synvinkel, säger frilansjournalisterna Mikael Bergling och Fredrik Nejman som gjort undersökningen på uppdrag av PP Pension.

Vidare visar kartläggningen att den genomsnittlige mediechefen heter Anders, bor i Stockholm och är född på 60-talet.

– Det är betydligt vanligare att en ledande svensk mediechef heter Anders än att han har invandrarbakgrund, säger Mikael Bergling.

Ser man till ägarna inom de största dagspresskoncernerna, magasinkoncernerna och SVT/SR samt UR:s ägarstiftelse så är dessa företags styrelseordförande och VD medelålders män födda i Sverige på 50- och 60-talet. VD bor i stor utsträckning i Stockholm medan ordförandena är lite mer utspridda i Sverige - dock bor hela 33% i Stockholm.

I etermedia (SVT, SR , UR och TV4-gruppen) är fördelningen av kön, när det gäller styrelseordförandeposten, fördelat lika mellan män och kvinnor. VD-posterna i etermedia domineras till 75% av kvinnor, men när det gäller övriga chefer är könsfördelningen jämn. Däremot är det ingen skillnad ifrån det övriga mönstret som genomsyrar hela branschen; d.v.s. cheferna bor i stor-Stockholm och är födda i Sverige på 50-och 60-talet. Endast 3% av cheferna totalt sett är 80-talister. Reklambyråbranschen är enligt undersökningen det område som har flest 80-talister vid rodret – 9%.

-Före analysens genomförande var min bild att det skulle vara medelålders män från Stockholm som företräder ägarkretsen och som dominerar i ledningarna på respektive företag. Jag reflekterade även över branschens stålbad de senaste åren – och om detta på något sätt förändrat branschens utseende, säger Kjell Norling, VD på PP Pension. -Syftet med kartläggningen är att vi på PP Pension vill förstå hur branschen ser ut och utvecklas så att vi kan erbjuda våra kunder och medlemmar rätt tjänster över tiden.

Totalt har 329 positioner inom etermedier, dagstidningar, branschorganisationer m.fl. undersökts. Resultatet kommer att presenteras i sin helhet i en paneldiskussion på Meg (Mediedagarna i Göteborg) den 8/4 där MittMedias redaktionschef Anna-Karin Lith och Svenska Journalistförbundets ordförande Jonas Nordling medverkar.

Alla inom media och reklam kan spara i PP Pension. PP Pensions uppdrag från huvudmännen Journalistförbundet, Unionen och Medieföretagen är att hjälpa alla i mediebranschen till ett bra sparande och en trygg pension. Allt överskott går tillbaka till spararna. Drygt 36 000 personer på mer än 700 företag är kunder i PP Pension.