Skip to main content

Regeringens skatteförslag hotar 42 läkare och tandläkare i Gävleborg

Blogginlägg   •   Jul 15, 2013 12:55 CEST

Regeringens nya förslag om ändrade regler för hur fåmansföretag ska betala skatt, de så kallade 3:12-reglerna, riskerar att stänga 42 mottagningar i Gävleborg.

Debattartikeln publicerades i Arbetarbladet den 11 juli 2013.

Det är väldigt allvarligt och drabbar valfriheten för alla i länet. I ett läge där alla krafter borde vara engagerade i att värna vård och tandvård över hela landet presenterar regeringen med Annie Lööf (C) och Anders Borg (M) i spetsen ett förslag som går helt åt motsatt håll.

Idag är det oerhört krävande att driva eget inom vård respektive tandvård. Det är många och krångliga regler att leva upp till och de blir dessutom fler hela tiden. De flesta läkare och tandläkare vill kunna fokusera på att ge en högkvalitativ vård till sina patienter. Det är den möjligheten regeringens förslag nu slår sönder. Inom ramen för Praktikertjänst har engagerade vårdutövare fått en möjlighet att bli delägare och sköta om sina egna mottagningar samtidigt som de fått hjälp centralt med det administrativa.

Regeringens förslag straffar dock vårdbolag som drivs gemensamt av anställda eller utövande praktiker. Följden blir att vårdinfrastrukturen i Gävleborg hotas. Det är redan idag mycket svårt att övertyga unga läkare och tandläkare att flytta från bekväma anställningar i storstäderna för att driva egna mottagningar på i Gävleborg. Regeringens förslag gör nu att detta kommer bli i stort sett omöjligt eftersom det innebär att vårdentreprenörer som ingår i Praktikertjänst kommer att få betala högre skatt än andra aktörer i branschen, som till exempel riskkapitalbolag.. I och med detta riskerar vi ett framtidsscenario där allt fler mottagningar i Gävleborg måste läggas ner i takt med att nuvarande ägare går i pension.

Det är i sig inte konstigt att regeringen vill se över reglerna. Reglerna är generösa och har utnyttjats på ett tveksamt sätt av en del – särskilt stora storstadsbaserade advokat- och revisionsbyråer. Vi som bolag har aldrig nyttjat reglerna fullt ut eftersom det inte går ihop med våra värderingar. Vår modell är inte byggd för att minimera skatt utan för att skapa en miljö som möjliggör småskaligt entreprenörskap inom vård och tandvård.

Praktikertjänst sympatiserar därför med regeringens intentioner men som förslaget ser ut nu drabbas även alla de oskyldiga vårdentreprenörer som är anslutna till Praktikertjänst. Förslaget är hastigt framtaget och dåligt genomtänkt vilket Lagrådet nyligen konstaterat – de avrådde i skarpa ordalag regeringen från att lagstifta utifrån förslaget.

Detta verkar dock Anders Borg och Annie Lööf strunta i, vilket i sig är mycket uppseendeväckande! Förslaget, som blir en skattechock för våra omtyckta mottagningar i Gävleborg, ligger kvar. Det kan väl inte vara Lööfs och Borgs mening att skapa en skattemodell som utarmar  vård och tandvård utanför storstadsområdena?  Men det är detta de just nu gör.

Alf Wiklund
Regionchef Hälso- och sjukvård, Gävleborg
Praktikertjänst AB

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy