Skip to main content

Berättelser från Praktikertjänst: Entreprenörskap inom sjukgymnastik - Elisabeth Åkesson

Nyhet   •   Aug 15, 2013 09:30 CEST

Regeringens förslag till ändring av 3:12-reglerna tar inte hänsyn till de 2 120 verksamhetsansvariga som i Praktikertjänsts regi driver privata, småskaliga mottagningar runt om i landet. I dessa utskick träffar vi ett antal av Praktikertjänsts verksamhetsansvariga som berättar om varför de driver mottagningar och på vilket sätt ändringsförslaget oroar dem.

Elisabeth Åkesson

Elisabeth Åkesson är sjukgymnast sedan 1985. Hon började som distriktsgymnast i Göteborg och flyttade till Malmö där hon fick möjlighet att hyra in sig på Slottstadens läkarhus med sin egen mottagning. Alla vårdgivare i huset ingick redan i Praktikertjänst, och när Elisabeth år 1995 kunde köpa en mottagning i lokalerna blev hon också en del i organisationen.

Även om Elisabeth Åkesson och andra sjukgymnaster i Praktikertjänst oftast inte har tillräckligt stora verksamheter för att erhålla någon stor utdelning, är hon ändå bekymrad över regeringens förslag till förändrade 3:12-regler. Hon menar att ändringen kan medföra att Praktikertjänst inte skulle kunna fortsätta sin verksamhet i dess nuvarande form, och undrar om regeringen verkligen vill bryta upp ett så pass välfungerande koncept.

Entreprenörskap och skalfördelar

Elisabeth ser flera fördelar med att kunna driva mottagning inom Praktikertjänst. Finansieringsstödet var sannerligen behjälpligt, men stödet med administration, personal och ekonomi har också varit mycket värdefullt för henne. Praktikertjänst erbjuder trygghet och kontinuitet som är viktig både för vårdgivare och för vårdtagare. Vårdgivaren kan erbjuda sina anställda en stor grad av säkerhet, och samtidigt ha tid över till kompetens- och verksamhetsutveckling.

– Till skillnad från både landstinget och storföretagsvården kan du som ansvarig dra nytta av din entreprenörsanda – du har fullständigt inflytande över verksamheten och slipper långa och krångliga beslutsvägar, både i stora och små beslut. Samtidigt får du stöd i det administrativa arbetet och har möjlighet att ta del av ett brett kompetensnätverk, vilket inte alltid är fallet om du driver en helt egen verksamhet.

Elisabeth Åkesson menar att Praktikertjänst har en ganska unik position där vinstperspektivet endast är sekundärt och patientfokuset egentligen är det allra viktigaste. Genom den platta organisationen som genomgående består av vårdutbildade personer i beslutsfattande positioner har en kultur skapats där långsiktighet och patientnöjdhet står i fokus. Som verksamhetsansvarig har du inte något tydligt vinstkrav från någon annan än dig själv. Elisabeth säger att:

– Så länge du klarar dina kostnader finns inget krav på verksamhetens lönsamhet. Då är det betydligt viktigare att inte åsidosätta kvaliteten.

Kontinuitet nyckelordet för vårdtagaren

Denna kultur av långsiktighet och patientfokus skapar en kontinuitet i vårdutbudet inom Praktikertjänst. För en patient är det oerhört värdefullt att kunna bygga långsiktiga relationer med sin vårdgivare. Samtidigt blir vårdkontakterna mer effektiva. Slipper patienten gå igenom sin journal på nytt vid varje vårdbesök kommer han eller hon inte bara känna sig tryggare, utan vårdbesöket kommer också ta betydligt kortare tid.

En tydlig kontinuitet finns också i situationer när patienten måste hänvisas till en annan vårdgivare. Genom det kompetensnätverk som finns inom Praktikertjänst möjliggörs kontakt mellan vårdgivare och välfungerande vårdkedjor kan etableras. När patienter hänvisas vidare inom företaget kan de vara säkra på att fortsätta bli erbjudna samma höga standard och personliga kontakt. Som patient ingjuter också småskaligheten trygghet. Eftersom mottagningen drivs lokalt är risken mycket mindre att den sjukgymnast man besöker skulle flyttas eller att verksamheten skulle bli uppköpt och omstrukturerad

– Politiker borde titta mer på Praktikertjänst. Företaget har verkligen visat att vinst i vården kan vara något mycket bra. Både moraliskt och samhällsekonomiskt, säger Elisabeth.

Dumt att splittra ett välfungerande koncept

– Som sjukgymnast kommer du oftast inte upp i de lönenivåer som möjliggör utdelning, säger Elisabeth Åkesson.

Samtidigt tror hon inte Praktikertjänst i sin nuvarande form skulle klara sig genom den skattekostnadsökning som 3:12-förslaget skulle innebära. För att överleva förändringen och kunna konkurrera mot de privata storbolagen som inte berörs av ändringen behöver bolaget omstruktureras och genomgå en mycket kostsam och tidskrävande process. Regeringen borde tänka om och ta hänsyn till bolag som Praktikertjänst – för vad är poängen med att öka skatteintaget från juridikkonsulter om man samtidigt förfördelar bolag som Praktikertjänst.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.