Skip to main content

Berättelser från Praktikertjänst: Gunilla Liljedahl, Satu Höglund och Jill Boman – BålstaDoktorn i Uppsala

Nyhet   •   Jul 11, 2013 09:30 CEST

Regeringens förslag till ändring av 3:12-reglerna tar inte hänsyn till de 2 120 verksamhetsansvariga som i Praktikertjänsts regi driver privata, småskaliga mottagningar runtom i landet. I dessa utskick träffar vi ett antal av Praktikertjänsts verksamhetsansvariga som berättar om varför de driver mottagningar och på vilket sätt ändringsförslaget oroar dem.

BålstaDoktorn - Gunilla Liljedahl, Jill Boman och Satu Höglund 

Vårdcentralen BålstaDoktorn ligger i Uppsala län och erbjuder de boende i trakten en lättillgänglig och trygg vård. Tanken är att patienterna ska få en personlig och fast läkarkontakt med högsta möjliga service.

På mottagningen arbetar verksamhetsansvarig läkare Gunilla Liljedahl tillsammans med läkarna Satu Höglund och Jill Boman. Alla tre är specialister i allmänmedicin och har lång erfarenhet av primärvård. Det var också Gunilla, Satu och Jill som startade BålstaDoktorn för cirka två år sedan.

Sedan starten har framgångarna avlöst varandra, och i dag har de långt fler listade patienter än vad som planerades. För vårdentreprenörer varvas dagliga medicinsk-etiska frågeställningar i patientarbetet med affärsmässiga prioriteringar. Det krävs full närvaro och långa arbetsdagar. Således skulle en ändring i 3:12-reglerna likt den regeringen föreslagit påverka verksamhetens kostnadsbild avsevärt.Varken Gunilla, Jill eller Satu tror att det kan ha varit regeringens mening att försämra förutsättningarna för små vårdgivare.

Vårdentreprenörer med fokus på patienten

Trion känner varandra sedan en lång tid tillbaka. Det var till och med Satu som övertygade Gunilla om att bli läkare en gång i tiden. Men att de skulle starta en mottagning i Praktikertjänsts regi var ingen självklarhet. Att vara vårdentreprenör innebär, som de utrycker det, att axla flera roller samtidigt.

– Som vårdentreprenör måste man kunna navigera mellan olika fokus. Både det medicinska och det rent ekonomiska perspektivet måste tas hänsyn till, hela tiden med patientens bästa som högsta prioritet.

Att starta en mottagning i Praktikertjänst är enligt trion det bästa sättet att slippa all administration och fokusera fullt ut på att vara läkare. Praktikertjänsts modell var just det som gjorde att Gunilla, Jill och Satu ändå vågade starta en vårdcentral.

– Vi jobbade alla tre inom landstinget innan vi startade BålstaDoktorn. Genom Praktikertjänst fick vi hjälp med en riskanalys som undersökte potentialen för vårdcentralen. Efter det kände vi att vi inte hade något att förlora. Vi fick hjälp från Praktikertjänst med allt från det mer praktiska, som att hitta lokal och bygga om, till det mer vårdkritiska, som att implementera vårdvalsregelboken.

Trion, som har en lång bakgrund inom vårdsektorn, menar att Praktikertjänst har ett mycket gott rykte bland vårdpersonal som ett företag medhjärtat på rätta stället där vinsttänket inte är det som dominerar. Det var ett viktigt kriterium när de startade vårdcentralen i Praktikertjänst. 

Idag har trion precis lämnat startblocket. De har 12 anställda och planerar redan för utbyggnad och nyanställning, något de inte hade räknat med så snart. Enligt de analyser som gjordes skulle vårdcentralen ha 6 000 patienter listade efter tre år, men efter bara ett och ett halvt år hade de 7 300 listade patienter.

En mellanväg som förenar det bästa med att vara anställd med det bästa att driva  en mottagning i Praktikertjänst

Gunilla, Jill och Satu tillskriver mycket av framgångarna till Praktikertjänsts koncept som går ut på att förena det bästa med att vara entreprenör med tryggheten i att agera inom ramen för ett företag som ägs och drivs av professionen.

 – Praktikertjänsts modell ger oss friheten att utveckla verksamheten på det sätt vi vill. Det frigör en massa energi, kreativitet och lust att jobba. Den lusten sprider sig också vidare till medarbetarna. Vi funderar ständigt på hur vi kan bli bättre för att patienterna ska välja oss före andra. Patienten måste alltid vara i fokus. Det innebär bättre bemötande och service till patienterna och därmed en god vård.

Praktiserande aktieägare – det är framgångskonceptet

För många av BålstaDoktorns patienter är det ett viktigt mervärde att få en kontinuitet i sin kontakt med vården och exempelvis få träffa samma läkare vid upprepade besök.

– Man känner ett extra ansvar för patienterna och därför gör man sitt yttersta för att ta emot dem. Man sträcker på sig lite extra helt enkelt, och det är en stor skillnad jämfört med landstinget. Vi kan inte säga att vi inte tar emot en patient och att de ska gå till en annan.

När det är mottagningens verksamhetsansvariga som själva ser patienterna i ögonen, och när man är beroende av att patienterna kommer tillbaka, ökar också ansvaret. Konsekvensen är att man anstränger sig till det yttersta för att få nöjda patienter.

Gunilla, Jill och Satu är övertygade om att vårdsverige hade sett mycket annorlunda ut utan Praktikertjänst. Stödet de fick när det begav sig var helt avgörande för att de skulle ta sig över instegsbarriärerna och starta en vårdcentral. De tror att riskkapitalbolagen hade haft en mycket större andel av marknaden då tröskeln för att starta en praktik är mycket stor.

– Vi tror nog att riskkapitalbolag har kapaciteten att bygga upp en bra vård, det är inte det. Rent moraliskt och etiskt är filosofin bakom riskkapitalbolagen inte särskilt tilltalande.

Regeringens förslag om nya 3:12 regler hotar vårdkvaliteten 

När det kommer till regeringens förslag om nya 3:12 regler är trion unisont negativt inställda.

– Problemet med förslaget är ju att det slår fel mot oss småskaliga vårdentreprenörer. En viktig drivkraft att ta detta steg och axla ett utökat ansvar, som man gör när man startar en mottagning i Praktikertjänst, är möjligheten att påverka sin tillvaro både praktiskt och ekonomiskt. Regeringens nya förslag får precis omvänd effekt. Det kan väl inte ha varit Anders Borgs tanke?

Vid sidan om att förslaget är ett slag mot entreprenörskap och småskalighet, som utifrån ett vårdkvalitetsperspektiv är positiva aspekter, är trion också rädda för att förslaget kommer att göra det mindre attraktivt att jobba som allmänläkare. Förslaget kommer att reducera antalet entreprenörer inom vården när Praktikertjänsts koncept får en sämre konkurrenssituation jämfört med andra driftsformer. 

– Vi skulle vilja fråga Anders Borg och Annie Lööf hur de tänker - de kanske kan komma ut till oss på BålstaDoktorn och titta på vår verksamhet, avslutar Gunilla, Jill och Satu. 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy